Wszystkie aktualności

Przyspieszenie wzrostu minimalnej płacy od 1 października br.

W dniu 10 września br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalając, że od 1 stycznia 2020 r. wyniesie ono 2.600 zł. brutto (w roku 2019 wynosi 2250 zł. brutto). Zatem następuje wzrost płacy minimalnej o 350 zł. (15,5 %), który jest największym kwotowym i procentowym wzrostem od roku 1999. Równocześnie na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nastąpiło wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za staż pracy. Powoduje to, że od 1 stycznia 2020r. dodatek stażowy nie będzie wliczany do limitu płacy minimalnej i będzie stanowił dodatek zwiększający wynagrodzenie ponad tę płacę. Powoduje to, że pracownik mający co najmniej 20 letni staż pracy będzie musiał uzyskać minimum 3.120 zł. brutto, a pracownik z mniejszym stażem, np. 12 letnim otrzyma minimum 2.912 zł. brutto itd.

Wójt Gminy Łubianka, uwzględniając kierunek wskazany przez Rząd RP oraz Sejm RP postanowił przyspieszyć wdrożenie rozwiązań przyjętych w w/w regulacjach prawnych. W dniu 1 października br., na otwarciu nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Kujota w Wybczu, Wójt Jerzy Zająkała poinformował o ustaleniu płacy minimalnej w jednostkach publicznych Gminy Łubianka na poziomie 2.600 zł. brutto (plus dodatek stażowy) już od dnia 1 października 2019 r.

Kierownicy jednostek budżetowych gminy, czyli Urzędu Gminy, Biblioteki – Centrum Kultury, GOPS oraz szkół przygotowują obecnie odpowiednie dokumenty kadrowe, aby wypłaty za miesiąc październik br. zostały wypłacone w zwiększonej wysokości, w zwyczajowych terminach wypłat wynagrodzeń. Informujemy, że w jednostkach budżetowych gminy wzrosną wynagrodzenia z tego tytułu u ok. 45 osób.

 

Agata Surowiec

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125