Wszystkie aktualności

Nabór uczestników do udziału w wizycie studyjnej w Finlandii w ramach międzynarodowego projektu współpracy Eco-North

KfhfwH2FI6uqS9B6QAAAABJRU5ErkJggg==         ALVWJNCOdXJmAAAAAElFTkSuQmCC             cyfdkULikXmVI6icOqn9j81yaGxg9mTPYYvr36Lf8HXMDl8uoKrCEAAAAASUVORK5CYII=               AaZdX5cqg9kPAAAAAElFTkSuQmCC             5b2fwGzFXZUQ4DtuwAAAABJRU5ErkJggg==              nPYf52xYPCs278b72HlWb3cls1SDs+8JQhOyySzVsHqbM8E34vlf2xyH3AEW6voAAAAASUVORK5CYII=

 

Ogłaszamy nabór uczestników do udziału w wizycie studyjnej w Finlandii w ramach międzynarodowego projektu współpracy Eco-North
(pol. Eko-Północ)

kA+uiirIcUQReIFEEXiBRBF4gUQReIFEEXiBRBF4gUQReIFEEXiBRBF4gUQReIFEEXiBRBF4gUQReIFEEXiBRBF4gUQReIFEEXiBRBF4gUQReIFEEXiBRBF4gUQReIFEEXiBRBF4j8f2lhfZh5KxxMAAAAAElFTkSuQmCC

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu:

LGD Kuudestaan (Finlandia) – lider projektu

Organizacja Pozarządowa PAIK (Estonia)

LGD Ropazi Garkalne partnership (Łotwa)

LGD Daugavkrasts (Łotwa)

LGD Riga District Rural Development (Łotwa)

LGD Ziemia Gotyku (Polska)

Cel projektu:

 • Celem ogólnym Projektu jest aktywizacja oraz promocja postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości o biogospodarce wśród mieszkańców każdego z obszarów partnera objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Zadanie:

 1. Wizyta studyjna16.-19.09.2019

organizowana na obszarze LGD Kuudestaan w Finlandii, zakwaterowanie w miejscowości Ähtäri

(region Ostrobotnia Południowa, obszar fińskiej Lokalnej Grupy Działania Kuudestaan z siedzibą w Alavus 63 300, Taitotie 1, Finlandia)

Cel wizyty studyjnej: wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekologicznych dla mieszkańców obszaru lokalnej strategii rozwoju.

Rezultatem udziału w wizycie studyjnej będzie przygotowanie broszury o rozwiązaniach środowiskowych dla mieszkańców LGD Ziemia Gotyku.

Grupa docelowa projektu:

mieszkańcy obszaru lokalnej strategii rozwoju

 

 • W wizycie studyjnej mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku (tj. Gmina Miasto Chełmża oraz Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie) w wieku powyżej 18 roku życia.
 • Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.
 • Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport z miejsca zbiórki (tj. siedziba LGD Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża) oraz ubezpieczenie.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualny dokument tożsamości/ paszport oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kryteria rekrutacji uczestników wizyty studyjnej:

- rekrutacja wśród mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnego samorządu z obszaru LGD Ziemia Gotyku oraz przedstawicieli LGD Ziemi Gotyku zainteresowanych tematyką projektu tj. ekologia i przedsiębiorczość;

- preferencje dla przedsiębiorców będących beneficjentami działań LGD Ziemia Gotyku;

- preferencje dla mieszkańców zaangażowanych w prowadzenie działalności ekologicznych/ prośrodowiskowych np.: gospodarka odpadami i ich segregacja, produkcja i/lub sprzedaż ekologicznych produktów/żywności; stosowanie rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie; ekoturystyka itp.;

- preferowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (znajomość języka angielskiego nie jest warunkiem koniecznym udziału w wizycie studyjnej);

- w wizycie studyjnej może wziąć udział 8 osób z terenu LGD Ziemia Gotyku.

Wybór uczestników wizyty studyjnej dokonany będzie na podstawie poniższych zasad:

1. Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. O zakwalifikowaniu do udziału w wizycie studyjnej zadecyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria preferencyjne udziału w wizycie studyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres e-mail: projekty@ziemiagotyku.com w terminie od 12.07.2019r. do 26.07.2019 r. 

Pozdrawiam

Marta Kruszczyńska

tel. + 48 731 777 840

(56) 610 80 17

e-mail: projekty@ziemiagotyku.com

 

LGD        Ziemia Gotyku_logo zielone 3

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa

Działania Ziemia Gotyku”

Brąchnówko 18,  87-140 Chełmża

NIP 879-267-89-10 Regon 361860094

 

www.lgd.ziemiagotyku.com

www.lsr.ziemiagotyku.com

 

 

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125