Wszystkie aktualności

Mozna już składać wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków, w terminie od 20.03.2019r. do 10.04.2019r., o powierzenie grantu w ramach  projektu grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejski Fundusz Społeczny

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 50 000,00 zł i stanowi maksymalnie 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowane w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego min. 5% wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku
o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, 87-140 Chełmża, Brąchnówko 18, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w  godzinach od 7:30 do 15:30.

Ponadto animator LGD może przeprowadzić spotkania animacyjne celem wypracowania koncepcji projektu z grupami min. 3 osobowymi na obszarze LSR po wcześniejszym umówieniu miejsca i terminu.  

 

WSPARCIEM OBJĘTE MOGĄ ZOSTAĆ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

-kluby młodzieżowe;

-inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Numer naboru: 2/2019/G 

http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/438-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2019-g

 

Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej.

 

Numer naboru: 1/2019/G

http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/437-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2019-g

Kontakt z pracownikami biura LGD: kom. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

Szczegóły dostępne na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com

 

« wstecz

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125