Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 17 Listopada 2018
Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 257 osobą na stronie

Treść strony

Przetarg na sprzedaż ruchomości - Ford Transit i Lublin II

Ford Transit

Lublin II

GMINA  ŁUBIANKA
Ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ruchomości

 

Nazwa sprzedającego:
Gmina Łubianka, Aleja Pawła II 8, 87-152 Łubianka

Opis przedmiotu sprzedaży:

Lp.

Marka pojazdu

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Nr identyfikacyjny VIN

Pojemność silnika/rodzaj

Data pierwszej rejestracji

Rodzaj pojazdu

Wskazanie drogomierza

Kolor powłoki lakierowej, rodzaj lakieru

1.

Ford Transit

CTR Y119

1987 r.

WF0VXXGBVVHY96906

1954 cm³

benzynowy

19.05.1992 r.

Samochód specjalny pożarniczy

72249 km

Czerwony 1 – warstwowy akrylowy

2.

Lublin II

CTR H280

2000 r.

SUL055424Y0066893

2417 cm³

diesel

12.10.2000 r.

śmieciarka

254260 km

Niebieski 1 warstwowy akrylowy


Cena wywoławcza brutto wynosi :

1. Ford Transit – 850,00 zł

2. Lublin II – 2100,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oświadczenia (oferty),  w terminie do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 10.00. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w Urzędzie Gminy w Łubiance lub ze strony internetowej
Oferta powinna zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres siedziby oferenta,
- numer PESEL i NIP oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.


Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ruchomości”. Nie otwierać przed dniem 31 maja 2016 r., do godz. 10.00”.

 

Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 10.15, w siedzibie Urzędu Gminy Łubianka ul. Toruńska 97, 87-152 Łubianka.
2. Samochód zostanie sprzedany za  najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty.
3. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
4. Urząd Gminy Łubianka nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba do kontaktu – Daniel Kasprowicz nr tel. 535 432 422.
 

REGULAMIN PRZETARGU

1. Przetarg na sprzedaż ruchomości jest przetargiem publicznym pisemnym nieograniczonym.
2. Przedmiotem przetargu są samochody Lublin II i Ford Transit.
3. Nie wymaga się wniesienia wadium
4. Cena przetargowa ruchomości płatna jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy na konto bankowe Urzędu Gminy Łubianka – Bank Spółdzielczy w Toruniu, Oddział Łubianka nr rachunku 60 9511 0000 2003 0021 4902 0001.
5. Przed zawarciem umowy kupujący ma obowiązek przedstawić sprzedającemu dowód wpłaty zaproponowanej w przetargu.
6. Sprzedający ma obowiązek podpisać umowę w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
7. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa.
8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu.
9. Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Daniel Kasprowicz – Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nr tel. 535 432 422.

http://www.bip.lubianka.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=2277&y=2016&which=W%C3%B3jta+Gminy+%C5%81ubianka

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.