Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 24 Listopada 2017
Emmy, Jana, Aleksandry

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1892 osobą na stronie

Treść strony

Konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi

Wójt gminy Łubianka ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

więcej

Wynik konkursu ofert 3/2017 - pożytek publiczny i wolontariat

Rozstrzygnięty został konkurs ofert - pożytek publiczny i wolontariat 3/2017. Wyniki można znaleźć w tutaj.

więcej

Konkurs ofert 3/2017 - pożytek publiczny i wolontariat

Wójt gminy Łubianka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Szczegóły można znaleźć tutaj.

więcej

Konkurs ofert 2/2017 - pożytek publiczny i wolontariat

Wójt gminy Łubianka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na organizację „Zamkowego Festynu Rycerskiego”. Szczegóły można znaleźć tutaj.

więcej

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Bałagany" Łubianka

Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka złożył ofertę na wsparcie realizacji projektu pn. „Promocja Gminy Łubianka poprzez udział Klubu Sportowego „Bałagany” Łubianka w międzynarodowym turnieju hokeja na trawie” w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395).

więcej

Konkurs ofert 1/2017 - pożytek publiczny i wolontariat

Wójt gminy Łubianka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2077 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą obowiązujących wzorów m.in. oferty i sprawozdania, w czwartek 29 grudnia o godz. 14 w siedzibie Urzędu Gminy odbędzie się krótkie szkolenie dotyczące poprawnego wypełnienia obu druków.

więcej

Konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi

Wójt gminy Łubianka ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

więcej

Oferta Stowarzyszenia Sportowego "STS Zamek" Zamek Bierzgłowski

Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzgłowski złożyło ofertę na wsparcie realizacji projektu pn. „Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie A” w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395).

więcej

Wynik konkursu ofert 3/2016 - pożytek publiczny i wolontariat

Rozstrzygnięty został konkurs ofert - pożytek publiczny i wolontariat 3/2016. Wyniki można znaleźć w tutaj.

więcej

Konkurs 3/2016 - pożytek publiczny i wolontariat

Wójt gminy Łubianka na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339.) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły - tutaj.

więcej

Wynik konkursu ofert 2/2016 - pożytek publiczny i wolontariat

Rozstrzygnięty został konkurs ofert - pożytek publiczny i wolontariat 2/2016. Wyniki można znaleźć w tutaj.

więcej

Konkurs 2/2016 - pożytek publiczny i wolontariat

Wójt gminy Łubianka na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339.) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na organizację „Średniowiecznego Festyny Rycerskiego”. Szczegóły - tutaj.

więcej

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Pigża

Uczniowski Klub Sportowy Pigża złożył ofertę na realizację projektu pn. „Współzawodnictwo sportowe w IV lidze tenisa stołowego” w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339).

więcej

Wynik konkursu ofert 1/2016 - pożytek publiczny i wolontariat

Rozstrzygnięty został konkurs ofert - pożytek publiczny i wolontariat 1/2016. Wyniki można znaleźć w tutaj.

więcej

Konkurs ofert - pożytek publiczny i wolontariat

Wójt gminy Łubianka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły można znaleźć tutaj.

więcej

Oferta Stowarzyszenia Sportowego "STS Zamek" Zamek Bierzgłowski

Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzgłowski złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Propagowanie sportu i kultury fizycznej poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej” w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.).

więcej

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość"

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" złożyło ofertę na realizację projektu pn. „XII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" i X Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem "To... (komu bądź czemu) zawdzięczamy niepodległość” w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

więcej

Konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi

Wójt gminy Łubianka ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

więcej

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
XXI Bieg Niepodległości
PROW 2014-2020

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.