Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 17 Grudnia 2017
Floriana, Olimpii, Jolanty

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 10161 osobą na stronie

Treść strony

Zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN). Szczegóły na plakacie.

"Kontrola podatkowa - prawa i obowiązki podatnnika" - zaproszenie na konferencję

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu zapraszają na konferencję pn. "Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika", która odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w KPODR Minikowo Oddział Przysiek. Poniżej program tej konferencji:

KRUS ostrzega: Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych!

Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy.

E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Częściowa emerytura rolnicza

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadzono możliwość przejścia, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, na częściową emeryturę rolniczą. Z takiej możliwości mogli skorzystać mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65 lat i posiadali co najmniej 40-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Uwaga rolnicy! Nabór wniosków na pomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe - szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w sierpniu 2017..

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2017 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Diecezjalne dożynki po sąsiedzku - już w najbliższą niedzielę

Proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Grzybnie ks. kan. Piotr Kociniewski, diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański, wójt Gminy Unisław Jakub Danielewicz oraz wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała zapraszają na doroczne święto dożynkowe.

Informacja o dyżurach doradców z KPODR Minikowo

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą zmiany miejsca dyżurów doradców z KPODR Minikowo.

Uwaga na oszustów!

Poniżej publikujemy list dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, dotyczący sygnałów o występowaniu prób wyłudzenia od rolników pieniędzy przez osoby podające się za pracowników KRUS-u.

Przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą

OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że 1 października 2017 roku wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 roku wszystkie jednostki terenowe oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą.

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potraceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń. Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega egzekucji.

Informacja o koloniach dla dzieci rolników

Gminna Rada KGW w Łubiance zapraszamy dzieci rolników w wieku 8-16 lat na kolonie dofinansowane z KRUS do:

  • Zakopanego w terminie 12.07.2017r. - 23.07.2017r. (koszt 340 + koszty dojazdu) DOM WCZASOWY "HALINA" Olcza – Stachonie,
  • Rychnowy k/Człuchowa w terminie 25.07.2017r. - 07.08.2017r. (koszt 400 zł + koszty dojazdu).

Szkolenie dla producentów rzepaku ozimego

W środę 31 maja w Wybczyku zostanie zorganizowane szkolenie dla rolników producentów rzepaku ozimego. Szczegóły - w załączniku.

Informacja o zasadach weryfikacji prawomocnych decyzji emerytalno-rentowych

18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715), która ma na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz. U. poz. 251).

Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja 2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Rolniku – uważaj na kleszcze!

Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).

Kury można już wypuszczać

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu informuje, że w dniu 05.04.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które umożliwia wypuszczanie kur z zamknięcia. W związku z powyższym traci moc rozporządzenie o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Zaproszenie na szkolenie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017 oraz realizacja wymogu zazielenienia".

Informacja dla rolników dotycząca wieku emerytalnego

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczącą wieku emerytalnego.

Nadzwyczajna pomoc dla rolników

Dnia 17 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego br. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2017 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Zapraszamy na szkolenie dla rolników

We wtorek 14 marca Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chełmży organizuje szkolenie dla rolników w Brąchnowie. Szczegóły na plakacie poniżej.

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Każdy rolnik może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. O zwrot mogą ubiegać się rolnicy posiadający własne grunty, jak i grunty dzierżawione.

Uwaga! Ptasia grypa w naszym województwie!

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje, iż w dniu 7 lutego br., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 m.in. w próbce pobranej od jednego padłego łabędzia i jednej padłej kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono w pobliżu Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie (powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie).

XV Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Od 2003 r. konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

KRUS: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 roku

W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich.

KRUS: Komunikat o zmianach w przepisach

Informacja ważna dla rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych.

Apel do hodowców drobiu

Poniżej zamieszczamy apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy, apelują do hodowców drobiu o szczególne zachowanie środków ostrożności.

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku

Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

Uwaga rolnicy! Ponowny nabór wniosków na pomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe

Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Informacja o nielegalnym zakopywaniu padłych zwierząt gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu opublikował informację dotyczącą nielegalnego zakopywania przez hodowców padłych zwierząt gospodarskich. Oto jej treść:

Zmiana kwot przychodu decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2016 r.o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r., które wyniosło 4.019 zł 08 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Zapraszamy na wyjazd do Częstochowy

W niedzielę 4 września 2016 roku Urząd Gminy w Łubiance organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dożynki do Częstochowy. Zapisy dokonywane są w sekretariacie lub Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Toruńska 97, Tel 603 516 122. Koszt wyjazdu -25 zł. od osoby. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej

W związku z wykryciem w Polsce nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w dużych stadach trzody chlewnej i realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu zaprasza hodowców trzody chlewnej na szkolenie. Odbędzie się ono 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu (I piętro). Szczegóły na plakacie.

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Informacja dla osób kontynuujących podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2015

KRUS informuje, że z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał

Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za II kwartał 2016 r. wynosi 42 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88 zł.

Można składać wnioski dotyczące wymarznięcia upraw

Zawiadamia się wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania, że wnioski o oszacowanie strat znajdują się w Urzędzie Gminy w Łubiance oraz u sołtysów.

Wymarznięcia ozimin - można składać wnioski

W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy kolejnego już w ostatnim czasie niekorzystnego zjawiska, jakim, tym razem, są ujemne skutki przezimowania, Wójt Gminy Łubianka w dniu 22 lutego br. zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat w uprawach. Obecnie czekamy na jej zatwierdzenie.

Uwaga - rolnicy producenci mleka i trzody chlewnej

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy informuje, że od 18 lutego do 18 marca 2016 roku, rolnicy, którzy: w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu nie miej niż 15 000 kg mleka i w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcie posiadali, co najmniej 3 krowy typu użytkowego, oraz na dzień 30 września 2015r posiadali nie więcej niż 2000 świń oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015r sprzedali z przeznaczeniem do uboju, co najmniej 5 świń, lecz nie więcej niż 2000 świń, mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia.

Informacja o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów i rencistów KRUS

Kasa informuje, że w marcowych bądź kwietniowych terminach płatności emerytur i rent, poza waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, uprawnieni świadczeniobiorcy KRUS otrzymają z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku) jednorazowy dodatek pieniężny.

Informacja KRUS-u dla osób osiągających dodatkowe przychody

Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

KRUS rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych PIT

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do emerytów i rencistów za 2015 rok.

Rolnicy mogą składać oferty do ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020". Szczegóły w zamieszczonym poniżej dokumence.

Zwolnienia lekarskie od 1 stycznia dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

W wigilię Urząd Gminy będzie zamknięty

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. za święto przypadające w sobotę pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy. W związku z tym Wójt Gminy ustalił 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy Łubianka, w zamian za święto 26 grudnia 2015 r.

Konkurs na wykonanie zadania publicznego w powiecie toruńskim

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 roku

Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Uwaga na afrykański pomór świń!

W związku z trwającą, niestabilną sytuacją epidemiologiczną w zakresie Afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu przesyła informacje dotyczące choroby i zagrożenia jej rozprzestrzenienia się.

KRUS przestrzega przed oszustami kradnącymi dane osobowe!

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Wniosek o umorzenie IV raty podatku rolnego

Informujemy rolników o możliwości składania wniosków o umorzenie IV raty podatku rolnego za rok 2015. Wójt będzie rozpatrywał wnioski indywidualnie, a dzielenie ulgi będzie możliwe, jeżeli straty łączne w produkcji roślinnej i zwierzęcej spowodowane tegoroczną suszą przekroczą 30 % średniej produkcji rolnej w latach 2012 – 2014. Wzór wniosku i oświadczenia zamieszczamy w dalszej części ogłoszenia.

Ważne dla rolników dokonujących zakupu paliw

Poniżej zamieszczamy treść informacji Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Ważne informacje z KRUS-u

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Będzie można składa wnioski o wsparcie inwestycji

Oto ogłoszenie dotyczące możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wnioski na modernizację gospodarstw rolnych

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szczegóły na poniższych skanach.

Wyjazd na dożynki na Jasną Górę

Urząd Gminy w Łubiance organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy, w niedzielę 6 września 2015 r. Wyjazd nastąpi godz. 0.00 (o północy z 5 na 6 września) sprzed Urzędu Gminy w Łubiance.

Można składać wnioski o wyszacowanie strat w uprawach

W związku z ogłoszonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raportem dotyczącym Klimatycznego Bilansu Wodnego, z którego wynika, że w gminie Łubianka nastąpiło zagrożenie suszą zbóż jarych uprawianych na glebach należących do V i VI klasy bonitacyjnej, umożliwiamy składanie wniosków o wyszacowanie strat w uprawach.

Szkolenia dla rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu organizuje szkolenia dla rolników w zakresie PROW 2014-2020. Tematy szkoleń są następujące:

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.