Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Poniedziałek 10 Grudnia 2018
Danieli, Julii, Bogdana

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 544 osobą na stronie

Treść strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance rozpoczął nabór wniosków w/s Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015. Do programu kwalifikują się rodziny i osoby samotne spełniające poniższe kryteria:

 • dochód na członka w rodzinie nie może przekraczać 684 zł. netto/miesiąc,
 • dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać 813 zł. netto/miesiąc

Poza tym w rodzinie lub u osoby samotnej, musi występować  jeden z poniższych problemów społecznych, określonych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej:

 1. ubóstwo,
 2. sieroctwo,
 3. bezrobocie,
 4. niepełnosprawność,
 5. długotrwała lub ciężka choroba,
 6. przemoc w rodzinie,
 7. potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 8. potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 11. alkoholizm lub narkomania,

Wnioski prosimy składać do 10 lipca 2015 roku, do siedziby GOPS-u, przy al. Jana Pawła II nr 8 (budynek B). Druki wniosków będą wypełnione na miejscu. Do wniosku w przypadku posiadania  należy dołączyć:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto za miesiąc czerwiec,
 • decyzje przyznające świadczenia rodzinne, świadczenia  funduszu alimentacyjnego, świadczenia z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy i energetyczny,
 • decyzję z ZUS i KRUS  przyznające  emeryturę lub rentę, zasiłek chorobowy bądź macierzyński,
 • nakaz płatniczy za 2015 roku,
 • decyzję z Urzędu Pracy potwierdzającą status osoby bezrobotnej
 • oświadczenie o pracach dorywczych w przypadku osób niepracujących.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.