Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Wtorek 16 Października 2018
Gawła, Ambrożego, Aurelii

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1004 osobą na stronie

Treść strony

Zarządzenie Wójta Gminy Łubianka

Zarządzenie Nr 27/2015
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 12 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Łubianka

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust 2. i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Łubianka, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców i utrzymanie ciśnienia w sieci zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się w godzinach od 7.00 do 23.00 zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:
- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
- podlewania folii i szklarni ogrodowych,

- napełniania basenów przydomowych,

- mycia samochodów i pojazdów mechanicznych.


§ 2

Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka i instytucje zlokalizowane na jej terenie do racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody pitnej.


§ 3

Nie zastosowania się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do odwołania, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Gminy Łubianka, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


§ 5

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Łubianka.


§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Łubiance.

 

§ 7

Do kontrolowania przestrzegania postanowień Zarządzenia upoważnia się Straż Gminną.

 

§ 8

Zarządzenie zostanie rozpowszechnione również na terenie Gminy Łubianka za pośrednictwem sołtysów.

Wójt Gminy Łubianka
mgr Jerzy Zająkała

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.