Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1070 osobą na stronie

Treść strony

Zarządzenie Wójta Gminy Łubianka

Zarządzenie Nr 27/2015
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 12 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Łubianka

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust 2. i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Łubianka, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców i utrzymanie ciśnienia w sieci zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się w godzinach od 7.00 do 23.00 zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:
- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
- podlewania folii i szklarni ogrodowych,

- napełniania basenów przydomowych,

- mycia samochodów i pojazdów mechanicznych.


§ 2

Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka i instytucje zlokalizowane na jej terenie do racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody pitnej.


§ 3

Nie zastosowania się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do odwołania, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Gminy Łubianka, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


§ 5

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Łubianka.


§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Łubiance.

 

§ 7

Do kontrolowania przestrzegania postanowień Zarządzenia upoważnia się Straż Gminną.

 

§ 8

Zarządzenie zostanie rozpowszechnione również na terenie Gminy Łubianka za pośrednictwem sołtysów.

Wójt Gminy Łubianka
mgr Jerzy Zająkała

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.