Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 19 Grudnia 2018
Dariusza, Gabrieli, Beniamina

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1025 osobą na stronie

Treść strony

Zapraszamy na:

Średniowieczny Turniej Rycerski „Medievalia” z okazji obchodów Jubileuszu 80-lecia gminy Łubianka – 15.06.2014 r. Zamek Bierzgłowski

 

 Program:

godz. 9.45 otwarcie turnieju Mszą św. w Kaplicy Zamkowej

godz. 11.00 – 15.00 pokazy archeologiczne i rzemiosła:

- obozowisko z prezentacjami warsztatów złotniczego,

tkackiego, garncarskiego, rymarskiego,

nawlekanie paciorków, wykonanie z paciorków „Pater Noster”,

przędzenie na wrzecionie,

pokaz toczenia garnków i lepienie naczyń z gliny,

   pokaz potraw średniowiecznych i kuchni zamkowej wraz z degustacją.

            - obozowisko rzemieślnicze i rycerskie:

płatnerza, snycerza, iluminatora,

pokaz ubioru rycerza wraz z koniem i giermkiem,

 stanowisko z ubiorami średniowiecznymi dla dzieci

z możliwością przebrania i zrobienia pamiątkowych zdjęć.

godz. 11 - 12.00 pokazy konne

godz. 12 - 13.00 pokazy piesze

godz. 13 - 14.00 artyleria

- pokaz historyczny: Budowa obozowiska rycerskiego, Turniej rycerzy pieszych,

Turniej rycerzy konnych, Tor Łuczniczy

godz. 14.00 inscenizacja „Oblężenia zamku”

godz. 15.00 zakończenie

Zapraszamy - wstęp wolny.

 

W niedzielę 15 czerwca na zamku w Zamku Bierzgłowskim odbędzie się „żywa lekcja historii”. Będzie­my świadkami Średniowieczne­go Turnieju Rycerskiego „Media­valia” z okazji 80-lecia gminy Łu­bianka.

Celem przedsięwzięcia jest rozpo­wszechnienie wiedzy historycznej poprzez odtworzenie średniowiecz­nych obyczajów na terenie obozu ze statystami oraz w formie profe­sjonalnie zrealizowanych pojedyn­ków turniejowych i warsztatów rze­mieślniczych, a także wykładów.

Wydarzenie rozpocznie msza św. w kaplicy zamkowej ok. godz. 9.45. Po jej zakończeniu zamek zostanie opanowany przez ryce­rzy. Organizacja pokazu będzie się składała z trzech części. Pierwsza z nich to pokaz historyczny  budowa obozowiska krzyżackiego, turniej rycerzy pieszych, turniej ry­cerzy konnych, tor łuczniczy i, na zakończenie, inscenizacja „Zdoby­cie zamku”.

Na polanie obok miejsca na ogni­sko wyrośnie średniowieczne obo­zowisko z namiotami, w których przez cały dzień można będzie zobaczyć, jak żyli nasi przodko­wie w czasach średniowiecznych. Chętni będą mogli m.in. przymie­rzyć strój mieszczański, zbroję, spróbować się w strzelaniu z łuku oraz dowiedzieć więcej o historii średniowiecza. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci, takich jak walka bezpieczną bronią czy warsztaty pisania gotykiem. Podczas festynu będzie można wziąć udział w za­bawach dla widzów oraz przyjrzeć się tajnikom walki podczas tur­nieju bojowego rycerzy pieszych. Obozowisko rycerskie będzie zło­żone z namiotów, miejsca kuchen­nego i kramów z kilkoma rzemiosłami (płatnerz, sukiennik, złot­nik). W całości obsługi festynu udział weźmie ok. 60 osób.

W średniowiecznym turnieju rycerskim wezmą udział wojow­nicy z całej Polski, którzy będą się zmagać o miano mistrza. Walki odbędą się systemem „każdy z każ­dym”, a w poszczególnych star­ciach zwycięstwo przysługiwać będzie temu rycerzowi, który utrzy­ma się na nogach. Starcia konne będą oceniane przez doświadczo­nych sędziów. Walki, dzięki swojej dynamice oraz dobremu przygoto­waniu rycerzy, są niezwykle atrak­cyjne dla widza, a zarazem najbar­dziej zbliżone do walk, które od­bywały się w przeszłości, tak więc będą „żywą lekcją historii”. Na za­kończenie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród mistrzowi i po­zostałym uczestnikom turnieju.

Kolejna część niedzielnej impre­zy to pokaz archeologiczny  obo­zowisko z prezentacjami warsz­tatów: złotniczego (nawlekanie paciorków, wykonanie z pacior­ków „Pater Noster”), tkackiego, garncarskiego, rymarskiego i kuchni średniowiecznej wraz z degustacją. Będzie też można zobaczyć organizację obozowiska plebejskiego i rycerskiego ze sta­nowiskami dla ok. 6 osób: płatnerza, snycerza, iluminatora, po­kaz ubioru rycerza wraz z ko­niem i giermkiem oraz stanowisko z ubiorami średniowiecznymi dla dzieci z możliwością przebrania i zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Organizatorzy planują też opro­wadzanie po zamku (dwa razy o pełnych godzinach) lub krótki wykład o historii zamku oraz grę terenową dla dzieci.

Impreza skierowana jest zarówno do najmłodszych wi­dzów, dla których na pewno nie zabraknie atrakcji, a także dorosłych miłośników historii oraz aktywnego spędzania cza­su. Wydarzenie, jako żywa lekcja historii, w założeniu ma wzmac­niać więź ze spuścizną przod­ków, pogłębiać wiedzę na temat regionu, a także dziedzictwa kul­turowego. Jest to także wspania­ła okazja do promocji regionu oraz zachęcania ludzi do aktyw­nego spędzania czasu.

Na niedzielne „Mediavalia” zapraszamy wszystkich miesz­kańców naszej gminy!

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.