Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 19 Grudnia 2018
Dariusza, Gabrieli, Beniamina

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 578 osobą na stronie

Treść strony

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych

zadań

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

Termin składania wniosków: 18 CZERWCA - 2 LIPCA 2013 r.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa

Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w

godzinach 7:30 – 15:30.

 

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na

odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:  1 000 000,00

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym naboru

2. Operacja musi być zgodna z:                                                                               

- celem ogólnym 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 1.3. "Tworzenie i rozwój miejsc służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii do 2015 roku" lub 1.4. "Tworzenie i rozwój przedsięwzięć  służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii poprzez współpracę międzypokoleniową do 2015 roku " oraz przedsięwzięciem V „ZAKORZENIENI W ZIEMIĘ GOTYKU” 

lub

- celem ogólnym 2 Rozwój i wpieranie aktywności mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 2.4.: "Tworzenie i rozwój miejsc  oraz przestrzeni o ważnych funkcjach społecznych do 2015 roku" oraz przedsięwzięciem VI „EKOLOGICZNE CENTRA WSI ZIEMI GOTYKU”

3. Operacja przewiduje wsparcie grup docelowych: organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje Kultury, kościoły i inne związki wyznaniowe.

4. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji dla dodatkowych zadań minimum 10 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·      Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com

·      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego -

www.mojregion.eu

·      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawww.arimr.gov.pl

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com  lub telefonicznie: 607 745 091 i 607 772 689.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

 

 

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań

w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

 

 

Termin składania wniosków: 18 CZERWCA - 2 LIPCA 2013 r.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:  500 000,00

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym naboru

2. Operacja musi być zgodna z:                                                                               

- celem ogólnym 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 1.3. "Tworzenie i rozwój miejsc służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii do 2015 roku" lub 1.4. "Tworzenie i rozwój przedsięwzięć  służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii poprzez współpracę międzypokoleniową do 2015 roku " oraz przedsięwzięciem V „ZAKORZENIENI W ZIEMIĘ GOTYKU” 

lub

- celem ogólnym 2 Rozwój i wpieranie aktywności mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 2.4.: "Tworzenie i rozwój miejsc  oraz przestrzeni o ważnych funkcjach społecznych do 2015 roku" oraz przedsięwzięciem VI „EKOLOGICZNE CENTRA WSI ZIEMI GOTYKU”

3. Operacja przewiduje wsparcie grup docelowych: osób fizycznych, w tym szczególności osoby poniżej 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety,  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LSR,  organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje Kultury, kościoły i inne związki wyznaniowe.

 

4. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji dla dodatkowych zadań minimum 10 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·      Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com

·      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com  lub telefonicznie: 607 745 091 i 607 772 689.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.