Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 448 osobą na stronie

Treść strony

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach dodatkowych zadań

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków: 14-28  maja 2013 r.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:  300 000,00 zł

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym naboru

2. Operacja musi być zgodna z:                                                                               

- celem ogólnym 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 1.3. "Tworzenie i rozwój miejsc służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii do 2015 roku" lub 1.4. "Tworzenie i rozwój przedsięwzięć  służących kultywowaniu lokalnych tradycji, kultury i historii poprzez współpracę międzypokoleniową do 2015 roku " oraz przedsięwzięciem V „ZAKORZENIENI W ZIEMIĘ GOTYKU” 

lub

- celem ogólnym 2 Rozwój i wpieranie aktywności mieszkańców obszaru „Ziemi Gotyku” oraz celem szczegółowym 2.4.: "Tworzenie i rozwój miejsc  oraz przestrzeni o ważnych funkcjach społecznych do 2015 roku" oraz przedsięwzięciem VI „EKOLOGICZNE CENTRA WSI ZIEMI GOTYKU”

3. Operacja przewiduje wsparcie grup docelowych: osób fizycznych, w tym szczególności osoby poniżej 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety,  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LSR,  firmy prowadzące działalność jako mikroprzedsiębiorstwa na obszarze LSR

 

4. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji dla dodatkowych zadań minimum 10 punktów.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com  lub telefonicznie: 607 745 091 i 607 772 689.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.