Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 12 Grudnia 2018
Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 404 osobą na stronie

Treść strony

Zaprszam na XXVIII Sesję Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się dnia 29.04. 2013r. (poniedziałek ) o godz.12.00 w  Centrum Kultury w Łubiance.

 

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

  1.  Otwarcie Sesji.

  2.  Stwierdzenie quorum.

  3.  Przyjęcie porządku obrad.

  4.  Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

  5.  Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.

  6.   Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości zamieszkałych.

  7.   Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   8. Przyjęcie uchwały  w sprawie Statutu Spółdzielni Socjalnej  „ Łubianka ”.

   9.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

     10. Wolne wnioski i zapytania.

     11. Zamknięcie  Sesji Rady Gminy .

 

                                                                                              Przewodniczący Rady  Gminy

                                                                                              /-/ Zbigniew Cywiński

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.