Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 17 Listopada 2018
Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 490 osobą na stronie

Treść strony

MATURZYSTO

JEŻELI JESTEŚ ZDOLNY, AMBITNY, CHCESZ PODJĄĆ NAUKĘ NA DZIENNYCH STUDIACH MAGISTERSKICH I POCHODZISZ Z RODZINY BYŁEGO PRACOWNIA PGR POWINNEŚ TO PRZECZYTAĆ!

 

 

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Bydgoszczy informuje. Że Fundacja Edukacyjna

Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, i innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych

 

ogłosiła

 

XII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

 

W roku akademickim 2013/2014 czekają na was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Program w segmencie IA skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku i którzy łącznie spełnią następujące kryteria:

 

➢    są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

 

➢    mieszkają na trenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców – co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótsze niż6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

 

➢    pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeni na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł lub 1280 zł (dochód netto wyliczony w czerwcu 2013 roku) gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnopoprawność lub o orzeczeniu o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

➢    zostali przyjęci na I rok stacjonarnych ( dziennych) studiów magisterskich ( realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) w polskich uczelniach publicznych, mających uprawnienia magisterskie,

 

➢    osiągnęli na egzaminie maturalnym min. 105 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu

 

Kandydat na stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 roku ( do godziny16- tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy ( ul. Hetmańska38;85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku.

 

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 052-5250834)

  • autor: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.