Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 17 Listopada 2018
Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 549 osobą na stronie

Treść strony

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:  7 – 21 stycznia 2013 roku.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18,

87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach

w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 

Wnioski należy składaćbezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:  325 400,00 zł

Wymagana minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru przez LGD: 6 pkt.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·      Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com

·      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu

·      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.armir.gov.pl

 

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18,

87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com  lub telefonicznie:

607 745 091 i 607 772 689.

 

__________________________________________________________________________________

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania

wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie małych projektów  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

 

Termin składania wniosków: 7 – 21 stycznia 2013 r.

 

Miejsce składania wniosków: biuro Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18,

87-140 Chełmża; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Tryb składania wniosków:  wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w

1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 

Wnioski należy składaćbezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie:  327 781,24 zł

Wymagana minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru przez LGD: 5 pkt.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełnienia,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·      Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania – www.ziemiagotyku.com

·      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - www.mojregion.eu

 

Informacje udzielane są w biurze Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania, Brąchnówko 18,

87-140 Chełmża. Pytania należy kierować na adres email: biuro@ziemiagotyku.com  lub telefonicznie:

607 745 091 i 607 772 689.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.