Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 17 Listopada 2018
Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 541 osobą na stronie

Treść strony

Zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się dnia 14.12 2012r. (piątek ) o godz.13.00 w  świetlicy wiejskiej w Biskupicach.

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

  1.  Otwarcie Sesji.

  2.  Stwierdzenie quorum.

  3.  Przyjęcie porządku obrad.

  4.  Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

  5.  Ślubowanie radnego.

  6. Przyjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.

  7. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

       zbycie lokali mieszkalnych w Łubiance na rzecz najemców oraz określenie

       warunków sprzedaży.

  8.  Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pigży.

  9.  Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu  utrzymania  czystości i porządku

       na terenie Gminy Łubianka.

10.  Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

       gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na

       których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.

11.  Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu zakresu

       świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

       właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian

       za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

       odpadami komunalnymi.

12.  Przyjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać

       przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

       działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i

       transportu nieczystości ciekłych.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania

      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Przyjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za            

      gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

      nieruchomości zamieszkałych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

   16.  Zamknięcie  Sesji Rady Gminy .

                                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                           /-/ Zbigniew Cywiński

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.