Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 592 osobą na stronie

Treść strony

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się dnia 23.11. 2012r. (piątek ) o godz.10.00 w  świetlicy wiejskiej w Wybczu.

 

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

  1.  Otwarcie Sesji.

  2.  Stwierdzenie quorum.

  3.  Przyjęcie porządku obrad.

  4.  Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

  5.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2012.

  6.  Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru      

       podatku rolnego.

  7.  Przyjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od

       nieruchomości na rok 2013.

  8.  Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

       środków transportowych na 2013r.

  9.  Przyjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty

       targowej na 2013r.

 10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2013r.

 11. Przyjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy w sołectwie Zamek

        Bierzgłowski.

 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pigża w latach

        2012-2019

 13.  Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

        Leszcz w latach 2012-2019

 14. Przyjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

       Brąchnowo w latach 2012-2019

 15. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości   

        Bierzgłowo w latach 2012-2019

 16. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu        

        udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

        zamieszkałych na terenie gminy Łubianka

  17. Przyjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

       gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     18. Wolne wnioski i zapytania.

     19. Zamknięcie  Sesji Rady Gminy .

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              /-/ Zbigniew Cywiński

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.