Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 17 Listopada 2018
Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 896 osobą na stronie

Treść strony

Zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się dnia 14.09. 2012r. (piątek ) 
o godz.9.00 w  sali  Centrum Kultury w  Łubiance.

 

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

  1.  Otwarcie Sesji.

  2.  Stwierdzenie quorum.

  3.  Przyjęcie porządku obrad.

  4.  Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

  5.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok

       2012.

  6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

      Gminy Łubianka na lata 2012- 2021.

  7. Przyjęcie uchwały  w sprawie zmiany Regulaminu  wynagradzania

      nauczycieli.

   8. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i

       rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

       dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów i pedagogów szkolnych.

  9. Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatu radnego.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie  okręgów wyborczych.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa

      użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika

      wieczystego.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

      gruntowej położonej w Bierzgłowie.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/103/2012 Rady

      Gminy w Łubiance w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

      gruntowych położonych w Przecznie.

14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie

      przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Brąchnowie.

15. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania  nazwy ulicy  w sołectwie Zamek

      Bierzgłowski

16. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Dębiny.

   17. Wolne wnioski i zapytania.

   18. Zamknięcie  Sesji Rady Gminy .

  • autor: Zbigniew Cywiński - Przewodniczący Rady Gminy, data: 2012.09.07

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.