Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Poniedziałek 10 Grudnia 2018
Danieli, Julii, Bogdana

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 813 osobą na stronie

Treść strony

OBWIESZCZENIE

                                       WÓJTA  GMINY  ŁUBIANKA

                                             Z DNIA  3.09.2012R.

 

        Na podstawie Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 sierpnia 2012r.,
w związku  z uchwałą Nr  XVII/114/2012 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 czerwca 2012r.
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy  Łubianka podaję
do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach okręgów wyborczych
i liczbie wybieranych radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka.
W wyborach przeprowadzanych w dniach 5-6 października 2012r. wybiera się
następującą liczbę radnych w poszczególnych okręgach wyborczych :

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu (sołectwo)

Liczba wybieranych radnych

               3

Bierzgłowo- Słomowo

               1

               4

Dębiny

            1

               5

Łubianka

               2

               6

Pigża

            1

               7

Przeczno

               1

            8

Warszewice

            1

           10

Wybczyk

            1

              11

Wymysłowo

            1

              12

Zamek Bierzgłowski

               1

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                               /-/  Jerzy Zająkała

                                                              

ZARZĄDZENIE  NR 36/2012
WÓJTA  GMINY  ŁUBIANKA
z  dnia  30.08.2012R.
w sprawie  wyborów  do  Młodzieżowej  Rady  Gminy  Łubianka.

 

       Na podstawie  art. 5b ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z
2001r, Nr 142, oz. 1591 z późn.zm. ) oraz § 7 ust.1 Uchwały Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy  Łubianka
z dnia 6 marca 2006r. w sprawie powołania  Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka

 

                                                           zarządzam, co następuje :

§ 1. Zarządzam  wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łubianka.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1 wyznaczam  na  piątek  i sobotę  5 i 6 października 2012r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy
stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         


      KALENDARZ  WYBORCZY

  

TERMINY

 Czynności

do 7 września 2012r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych , ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych,

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz  o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

- powołanie przez Wójta Gminy Gminnej Komisji Wyborczej

 do 14 września 2012r,

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na członków MRG

do  21 września 2012r.

- rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych, zawierających dane o kandydatach.

do  28 września 2012r.

- powołanie przez Wójta Gminy obwodowych komisji wyborczych

do 1 października 2012r.

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy.

 

5-6  października 2012r.

- głosowanie

 

                                                                                                       

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.