Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 867 osobą na stronie

Treść strony

Stypendia dla studentów!

                 

            Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium dla studentów  można składać w terminie do dnia 31 sierpnia br. w sekretariacie  Urzędu Gminy.

            Przypominamy, że o stypendium mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę  studentów jakiejkolwiek szkoły wyższej w Polsce, stale zamieszkujące na terenie gminy Łubianka, w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę nie przekracza 60 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę,  ze średnią  ocen za ostatni rok studiów nie mniejszą niż 4,0,  w przypadku osób rozpoczynających  studia średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średnie  nie może być również mniejsza niż 4,0.

            Do wniosku należy dołączyć :

1/ potwierdzenie uzyskanych ocen z egzaminów w poprzednim roku studiów, a w przypadku studenta rozpoczynającego studia – kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2/ oświadczenie o liczbie osób  w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3/ zaświadczenia o dochodach członków rodziny – dotyczy dochodów osiąganych z różnych źródeł, m.in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej, dochód z gosp. rolnego, stypendia studenckie.

Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego  w comiesięcznych, równych ratach.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.