Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 15 Listopada 2018
Alberta, Artura, Leopolda

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 4711 osobą na stronie

Treść strony

2 Tour The Run Ziemia Gotyku

REGULAMIN

2 Tour The Run Ziemia Gotyku

23 – 26 sierpień 2012 r.

1. Organizator: Klub Maratoński „Truchcik”  Łubiance ze wsparciemEuropejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,  Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2. Miejsce: miejscowości w czterech gminach: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie.

3. Charakter imprezy:

Zorganizowane współzawodnictwo sportowe jest cyklem biegów na dystansach 5 km, 9 km, 15 km i 21,1 km przeprowadzonych w dniach od 23 do 26 sierpnia 2012 r., czyli przez cztery kolejne dni, w atrakcyjnych krajobrazowo, przyrodniczo i turystycznie miejscowościach czterech gmin współdziałających w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą Ziemia Gotyku. Trzy biegi odbędą się na drogach asfaltowych, a jeden na duktach leśnych. Zawodnicy uczestniczący we wszystkich czterech biegach, zamieszkujący poza terenem powiatu toruńskiego mogą korzystać z bezpłatnych noclegów w wieloosobowych salach Gimnazjum w Brąchnowie. Organizator zapewnia łóżka polowe lub materace oraz posiłki dla zawodników (szczegóły w dalszej części regulaminu). Organizator przygotuje także wydarzenia kulturalne w dniu 25 sierpnia adresowane do zawodników. Celem imprezy jest stworzenie warunków dla realizacji ambitnych wyzwań sportowych w zakresie biegów długodystansowych oraz promocja gmin z terenu inicjatywy lokalnej Ziemi Gotyku.

4. Biuro Zawodów: w dniach 23 – 26 sierpnia br. będzie dostępne w miejscowościach, w których odbędą się poszczególne biegi, i tak:

· w dniu 23 sierpnia od godz.15.30 w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach gm. Łysomice,

· w dniu 24 sierpnia od godz. 15.30 w Szkole Podstawowej w Kończewicach gm. Chełmża,

· w dniu 25 sierpnia od godz.  14.30 w Gimnazjum w Papowie Biskupim pow. Chełmiński,

· w dniu 26 sierpnia od godz. 10.00 w Gimnazjum w Brąchnowie, ul. Gimnazjalna 1, gm. Łubianka

5. Osoba do kontaktu: Bartosz Lewandowski, tel. 603-516-005,
e-mail: asystent@lubianka.pl

6. Zgłoszenia: poprzez rejestrację na stronie www.maratonypolskie.pl

7. Dystanse, terminy i trasy biegów:

· w dniu 23.08.br. (czwartek) g. 17.30 – 9 km ze startem i metą w Piwnicach, gm. Łysomice (dukty leśne w okolicznych lasach), limit czasu 1 godz. 10 min.

· w dniu 24.08.br. (piątek) g. 17.30 – 15 km ze startem i metą w Kończewicach gm. Chełmża przez Bogusławki, Nawrę, Parowę Falęcką i Głuchowo(drogi asfaltowe), limit czasu 2 godz.

· w dniu 25.08.br. (sobota) g. 16.00 – 5 km ze startem w Nowym Dworze Królewskim i metą w Papowie Biskupim przez Folgowo (drogi asfaltowe), limit czasu 40 min.

· w dniu 26.08.br. (niedziela) g. 12.00 – 21,1 km (półmaraton) ze startem i metą w Brąchnowie gm. Łubianka, przez Pigżę, Łubiankę, Biskupice i Warszewice (drogi asfaltowe), limit czasu 2 godz. 40 min.

8. Klasyfikacje Tour The Run i nagrody:

· generalna (puchary za miejsca I – VI i nagrody rzeczowe I – III),

· kobiet (puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I – III),

· wiekowe, w tym: M 1 (do 19 lat) – puchary za miejsca I - III

M 2 (20 – 29 lat) – puchary za miejsca I - III

M 3 (30 – 39 lat) – puchary za miejsca I - III

M 4 (40 – 49 lat) – puchary za miejsca I - III

M 5 (50 – 54 lat) – puchary za miejsca I - III

M 6 (55 – 59 lat) – puchary za miejsca I - III

M 7 (60 – 64 lat) – puchary za miejsca I - III

M 8 (65+) – puchary za miejsca I - III
 

K 1 (do 35 lat) – puchary za miejsca I - III

K 2 (36 – 49 lat) – puchary za miejsca I - III

K 3 (50 +) – puchary za miejsca I – III

· Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa zawodników w wybranych biegach. W takich sytuacjach zawodnik jest klasyfikowany jedynie w klasyfikacji biegu, w którym uczestniczył, bez uwzględniania w klasyfikacji generalnej i kobiet oraz wiekowych Tour’u.
· Zawodnicy którzy  26 sierpnia 2012 r ukończą  „1. Półmaraton Termy  Ciechocinek” w Ciechocinku  oraz uczestniczyli w 3 pierwszych biegach Tour The Run (tj. Piwnice, Kończewice, Papowo Biskupie) będą klasyfikowani w całym cyklu Tour The Run.  Warunkiem klasyfikacji jest ukończenie półmaratonu w Ciechocinku przed obowiązującym limitem czasu wynoszącym 3 godziny.  
·Organizatorzy Tour The Run uzgodnią z Organizatorami półmaratonu w Ciechocinku sprawę przekazania wyników. Wyniki te są uwzględniane jedynie w klasyfikacji łącznej Tour’u.

9. Ustalanie wyników:

Kolejność w poszczególnych klasyfikacjach będzie ustalana na podstawie sumy  czasów we wszystkich biegach  osiągniętych przez poszczególnych zawodników.  Zawodnik z najmniejszym łącznym czasem wygrywa.

Wyniki poszczególnych biegów są ogłaszane w ciągu max. 2 godzin po zakończeniu każdego biegu cyklu na stronie www.lubianka.plBędą też dostępne w wersji papierowej w biurach zawodów.

10. Ponadto organizatorzy zapewniają:

· unikatowe medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą co najmniej ostatni bieg cyklu (półmaraton), medale będą wręczane jedynie po ostatnim biegu cyklu, czyli po półmaratonie,

· elektroniczny pomiar czasów metodą chipową,

· noclegi dla zawodników spoza powiatu toruńskiego i miasta Torunia w salach wieloosobowych wyposażonych w łóżka polowe lub materace,

· wyżywienie całodobowe dla zawodników korzystających z noclegów,

· posiłki i napoje dla wszystkich zawodników po każdym biegu,

· atrakcyjne upominki losowane w dniu 26 sierpnia w Brąchnowie dla zawodników, którzy ukończyli wszystkie (4) biegi,

· transport autobusowy pomiędzy Gimnazjum w Brąchnowie (miejscem noclegów) a miejscowościami, w których będą odbywały się biegi,

· imprezy kulturowe, turystyczne i integracyjne w atrakcyjnych miejscach gmin partnerskich

· biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży w dniu 26 sierpnia 2012 r.

(puchary od I do III miejsca):

- 100 m. do 6 lat chłopcy, 100 m. do 6 lat dziewczęta

- 200 m. I-III klas SP chłopcy, 200 m. I-III klas SP dziewczęta

- 400 m. IV-VI klas SP chłopcy, 400 m. IV-VI klas SP dziewczęta

- 1000 m. Gimnazjum chłopcy, 1000 m. Gimnazjum dziewczęta

· ubezpieczenie od następstw NW zawodników,

11. Uczestnicy:

· uczestnikami mogą być osoby posiadające ukończone 18 lat (dopuszcza się udział zawodników mających ukończone 16 lat za pisemnym pozwoleniem rodziców) oraz przedstawią zaświadczenie lekarskie lub własne oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w cyklu,

· uczestnicy wpłacają darowiznę w wysokości 50 zł na konto KM Truchcik w Łubiance w BS Łubianka nr 41 9511 0000 2003 0022 9296 0001 do dnia 16 sierpnia 2012 r. z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe KM Truchcik „  Zawodnicy mogą także dokonać wpłaty gotówką, w biurze zawodów bezpośrednio przed pierwszym biegiem w Piwnicach lub jeżeli zawodnik zamierza uczestniczyć tylko w niektórych biegach także w biurze zawodów w pozostałych miejscowościach, lecz w takich sytuacjach organizator nie gwarantuje medalu na zakończeniu Tour’u chyba, że liczba uczestników pozwoli na to. Darowizny w wysokości 50 zł. dokonuje każdy zawodnik bez względu na to w ilu biegach bierze udział.

· uczestnicy zgłaszają zapotrzebowanie na miejsce noclegowe poprzez przesłanie mail’a na adres: asystent@lubianka.plz dopiskiem NOCLEG 2 TOUR THE RUN do dnia 16 sierpnia 2012 r.

Jerzy Zająkała

Wójt Gminy Łubianka

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Aplikacja Skarby Ziemi Chełmińskiej

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.