Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 4678 osobą na stronie

Treść strony

MEDALE DLA RODZIN

W dniu 12 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Zasługi dla Obronności Kraju przyznawanych przez Ministra Obrony Narodowej.

W tym roku wyróżnieni zostali Państwo Halina i Henryk WIŚNIEWSCY oraz Maria i Tadeusz BYTYŃ z Łubianki.

Aktu dekoracji dokonali Wójt Gminy mgr Jerzy ZAJĄKAŁA oraz Komendant WKU Toruń ppłk mgr Mirosław LIS, którzy przekazali wyróżnionym serdeczne gratulacje i życzenia.

  • autor: Wiesław Majcherek, data: 2012.12.12

WRĘCZENIE MEDALI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU w Urzędzie Gminy w Łubiance odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnych Medali Za Zasługi Dla Obronności Kraju rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

TELEFONY ALARMOWE i ALARMOWANIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Ćwiczenie obronne w gminie Łubianka "KOBRA 2011"

 

        ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

      mgr Jerzy ZAJĄKAŁA

 

  

WYTYCZNE

WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

DO DZIAŁALNOŚCI W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ

NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA w 2012 ROKU

 

 

Na podstawie art. 17 ust 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w związku z § 2 pkt.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szafa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej powiatów i gmin ( Dz. U. Nr 96, poz. 850) określam poniższe wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej.

 

 

I. Główne cele działania w zakresie obrony cywilnej na terenie gminy Łubianka w 2012r.

 

  1. doskonalenie systemu ochrony ludności w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, współdziałania podmiotów realizujących zadania ochrony ludności w czasie pokoju oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych mogących wystąpić na terenie gminy
  2. Przygotowanie pracowników urzędu gminy, szkół, członków formacji obrony cywilnej do wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
  3. Doskonalenie umiejętności wykonywania zadań z zakresu kierowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
  4. Przygotowanie ludności na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy ramach szkoleń z powszechnej samoobrony;
  5. Doskonalenie organizacji ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia;

6)   Realizacja programów edukacyjnych wśród dzieci

 

II. Cele i zadania szczegółowe.

 

W celu właściwej realizacji zadań należy:

 

1) w zakresie organizacji i planowania:

 

            - opracować nowy plan obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony   

              Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011roku w sprawie zasad opracowania planu  

              obrony cywilnej gmin;

            - na bieżąco aktualizować dokumentację planistyczną;

            - na bieżąco aktualizować  plany ewakuacji ludności, zgodnie z wytycznymi Szefa

              Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji

              ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego  zagrożenia;

            -  przeprowadzianalizę  struktur oraz wyposażenia formacji obrony cywilnej, dokonać        

               weryfikacji i utworzyć dwie formacje o strukturze drużyny: drużyny  ratownictwa  

               ogólnego i drużyny wykrywania i alarmowania,

            - osobom wchodzącym w skład formacji nadać nowe przydziały do formacji obrony

               cywilnej

            -  do 15 05 2012 r. opracować nową dokumentację utworzonych formacji obrony   

                cywilnej i przedstawić do zatwierdzenia;

            - doskonalić współpracę i współdziałanie z OSP gminy na rzecz poprawy  

               bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

2) w zakresie zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

            - doskonalić metody monitorowania zagrożeń z wykorzystanie sołtysów i OSP  

              niezbędnego do właściwego reagowania.

            - upowszechniać na stronie internetowej informacje o zagrożeniach, sygnałach

              alarmowych oraz sposobów zachowania się ludności w sytuacjach ich ogłoszenia;

            - uczestniczyć w ćwiczeniach i treningach w ramach Systemu Wykrywania i

              Alarmowania;

 

3) w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury:

            - Przeprowadzić weryfikację sprzętu w magazynie OC:

            - Podjąć działania w celu pozyskania urządzeń do rozpoznania skażeń;

            - utrzymywać dotychczasowe urządzenia specjalne do wykorzystania w sytuacjach

              zagrożenia;

 

4) w zakresie szkolenia:

            - Realizować proces szkolenia zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym programem

              szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2012r,

            - doskonalić w ramach ćwiczenia procedury ewakuacji w  Szkole Podstawowej w

               Wybczu;

            - Upowszechniać na stronie internetowej wiedzę z zakresu obrony cywilnej i

               zarządzania kryzysowego.

            - Realizować programy edukacyjne adresowane  dla dzieci ze szkół na terenie gminy 

              w zakresie rozpoznawania i reagowania na lokalne zagrożenia.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.