Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Poniedziałek 23 Lipca 2018
Brygidy, Apolinarego, Bogny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1229 osobą na stronie

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się dnia 20.03. 2012r. (wtorek ) o godz.13.00 w  sali  Centrum Kultury w  Łubiance.

 

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2012.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

    Gminy Łubianka na lata 2012-2021.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w

     budżecie gminy na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

    terenie gminy Łubianka.

   9. Wolne wnioski i zapytania.

  10. Zamknięcie  Sesji Rady Gminy .

  • autor: Zbigniew Cywiński

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.