Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 12 Grudnia 2018
Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1181 osobą na stronie

Treść strony

            Stypendia dla studentów III

            Informujemy osoby studiujące, czy rozpoczynające studia wyższe, że istnieje możliwość uzyskania stypendium  Wójta Gminy . O stypendium mogą ubiegać się  wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów jakiejkolwiek szkoły wyższej w Polsce, zamieszkujące na terenie gminy Łubianka, w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 60 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę ( obecnie najniższe wynagrodzenie wynosi  1386 zł ), spełniające jedno z poniższych kryteriów :

1/ średnia ocena za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0.

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej musi być nie mniejsza niż 4,0.

Wnioski o przyznanie stypendium  można składać w terminie do dnia 31 sierpnia br. w sekretariacie Urzędu Gminy.

            Do wniosku o stypendium należy dołączyć :

1/ wyciąg z indeksu z ocenami z egzaminów w poprzednim roku studiów ,a  w przypadku studenta rozpoczynającego studia – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2/ oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3/ zaświadczenia o dochodach członków rodziny – dotyczące dochodów osiąganych z różnych źródeł, m.in.,  z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej.

4/dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.

Dochód na osobę w rodzinie obliczany będzie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego  w comiesięcznych  równych ratach .Do końca marca danego roku stypendysta winien udokumentować  bezwarunkowe zaliczenie sesji zimowej, gdyż w przeciwnym wypadku  wypłata stypendium zostanie wstrzymana.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.