Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 12 Grudnia 2018
Aleksandra, Dagmary, Joanny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 1716 osobą na stronie

Treść strony

Wójt Gminy Łubianka – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkać w 2011r. (Dz. U. z 2010r., Nr 47, poz. 277)

 

ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych,

którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Łubianka.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1.      mieć ukończone 18 lat,

2.      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

3.      ze względu na specyfikę pracy powinna to być osoba:

-         zamieszkująca, pracująca lub pobierająca naukę na terenie Gminy Łubianka,

-         dyspozycyjna,

-         posiadająca zdolność obsługi komputera,

-         obeznana z funkcjonowaniem systemu GPS,

-         umiejąca praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,

-         posiadająca umiejętność  łatwego nawiązywania kontaktów,

-         umiejąca sprawnie i skutecznie komunikować się z respondentami,

-         wzbudzająca zaufanie wśród osób z którymi będzie przeprowadzać wywiady,

-         asertywna, uprzejma, cierpliwa,

-         umiejąca zachować spokój,

-         radząca sobie w sytuacjach konfliktowych,

-         rzetelna,

-         staranna,

-         posiadająca umiejętność organizowania własnej pracy.

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1.      zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

-       imienia i nazwiska,

-       adresu zamieszkania,

-       numer telefonu, adres e-mail,

-       data urodzenia,

-       miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

-       w przypadku pobierania renty lub emerytury – nr emerytury lub renty,

-       w przypadku braku pracy – określenie – bezrobotny,

2.      dokument poświadczający wykształcenie,

3.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk w załączeniu),

4.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (druk w załączeniu),

5.      oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (druk w załączeniu).

 

            Kandydat na rachmistrza spisowego musi wziąć udział w szkoleniu, przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie, uzyskać pozytywna ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie.

            Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia podpisanej  z Z-cą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

            Osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie od 01 do 17 marca 2011r. (obchód przedspisowy) oraz od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. (spis metoda CAPI).

 

            Kandydaci na rachmistrzów są zobowiązani wziąć udział w szkoleniu, które będzie przeprowadzone w okresie między 5 stycznia a 25 lutego 2011r., gdzie zapoznają się z metodologią i organizacja spisu oraz warsztatach na temat posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie może przestąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

            Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenie i na czas prowadzonych prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem prac spisowych zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej oraz zasadach ochrony danych osobowych.

            Na podstawie informacji z US o liczbie rachmistrzów dla Gminy Łubianka, ustalono liczbę  - 3 rachmistrzów.

 

Oferty należy składać w terminie od 7 do 20 grudnia 2010r. w dniach i godzinach pracy Urzędu, w sekretariacie lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. 56 678- 82-17 wew. 42.

  • autor: Jerzy Zająkła - Wójt Gminy Łubianka, data: 2010.12.07

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.