Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 5628 osobą na stronie

Treść strony

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Łubianka


D E K L A R A C J A

Rady Gminy w Łubiance

przyjęta w dniu 18 maja 2006 r.

 

Powodowani głęboką troską o prawidłowy rozwój gminy i pomyślność mieszkańców, w dążeniu do powszechnego zaistnienia wzajemnego szacunku człowieka do człowieka i poszanowania dobra wspólnego oraz w celu stworzenia realnych możliwości stosowania i wykorzystania wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Łubianka - Rada Gminy Łubianka deklaruje i rekomenduje powszechne przyjęcie następujących postaw oraz postanawia podjąć niżej określone przedsięwzięcia:

 

1. Uznaje się, że pontyfikat Jana Pawła II jest niewyczerpanym źródłem dobra a jego owocami są wzorce pożądanych postaw w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zdecydowaną wolą Rady Gminy Łubianka jest szerokie upowszechnienie tych wzorców jako drogi służącej pomyślności mieszkańców i dobru wspólnemu.

2. Ustanawia się w gminie Łubianka Dzień Jana Pawła II, który będzie organizowany każdego roku w dniu 17 grudnia, w rocznicę nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. Zakres obchodów Dnia ustala każdorazowo Wójt Gminy.

3. Postanawia się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance oraz biblioteki szkolne będą gromadziły poważne pozycje bibliofilskie poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego naukom, udostępniając je czytelnikom - mieszkańcom gminy.

4. Postanawia się, że Gmina Łubianka oraz jej jednostki organizacyjne będą dbały o miejsca i obiekty na terenie gminy Łubianka poświęcone bądź dedykowane osobie Jana Pawła II oraz patronowane przez Jego Osobę.

5. Zaleca się, aby szkoły podstawowe i gimnazja istniejące na terenie gminy Łubianka uwzględniały w realizowanych programach dydaktyczno – wychowawczych treści przedstawiające osobę Jana Pawła II oraz nauki wyrażane w encyklikach, listach pasterskich i innych dokumentach bogatej twórczości intelektualnej Jana Pawła II.

6. Zachęca się szkoły i gimnazja z terenu gminy Łubianka do organizowania współzawodnictwa uczniów poświęconego osobie i naukom Jana Pawła II.

7. Wskazuje się, że Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie utworzy w jednej z posiadanych sal lekcyjnych Izbę Pamięci Jana Pawła II, którą udostępni okazjonalnie w celach wychowawczych uczniom innych szkół i pozostałym mieszkańcom gminy.

8. Wskazuje się, że Centrum Kultury w Łubiance będzie organizowało okazjonalne wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego Dziełu. Ekspozycja wystaw będzie miała miejsce w Centrum Kultury w Łubiance lub innych obiektach publicznych.

9. Postanawia się, że corocznie październikowa edycja biegów organizowanych w cyklu Grand Prix Łubianki będzie nosiła nazwę Bieg Jana Pawła II. Organizatorzy zapewnią należny osobie Patrona poziom sportowy i organizacyjny biegu.

10.  Wójt Gminy uwzględni w stosownych dokumentach finansowych gminy niezbędne środki umożliwiające realizację przedsięwzięć określonych w pkt. 2 - 9. Rada Gminy Łubianka równocześnie apeluje o poważne i efektywnewłączenie się mieszkańców gminy w realizację wymienionych przedsięwzięć licząc na ich wielkoduszność i zaangażowanie.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.