Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Środa 19 Grudnia 2018
Dariusza, Gabrieli, Beniamina

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 6108 osobą na stronie

Treść strony

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 87:

 

poz. 1003 - Nr X/73/99 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski dot. przebiegu linii napowietrznej 110 kV

poz. 1004  - Nr XI/81/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia listpada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej i publicznej

poz. 1005 – Nr XI/82/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Zamek Bierzgłowski w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej i publicznej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskieg Nr 74:

poz. 1384 – Nr XX/128/2000  Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Dębiny, w przedmiocie budownictwa mieszkalnego

 

poz. 1385 – Nr XX/129/2000  Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkalnego i służącego działalności gospodarczej i publicznej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 76:

 

poz. 1437 – Nr XXI/145/2000 Rady Gminy Łubianka  z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkalnego

 

poz. 1438 – XXI/146/2000 Rady Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2000 r.  w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Warszewice w przedmiocie budownictwa mieszkalnego

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 32:

 

poz. 519 – Nr XIX/123/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Przeczno w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 520 – Nr XIX/ 125/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Wymysłowo w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 521 – Nr  XIX/126/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Wybcz i Wybczyk, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego i budownictwa służącego działalności gospodarczej

 

 

poz. 522 – Nr XX/127/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Biskupice, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 62:

 

poz. 695 – Nr IX/70/99 Rady Gmniy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmniy Łubianka w części wsi Pigża dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczalną nieuciążliwą działalnością gospodarczą

 

poz. 696 – Nr IX/71/99 Rady Gmniy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w części wsi Zamek Bierzgłowski dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczalną nieuciążliwą działalnością gospodarczą

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 86:

 

poz. 1261 – Nr VIII/48/2003 Rady Gmniy Łubianka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w części sołectwa Łubianka, dotyczącej dwóch terenów budownictwa mieszkaniowego oraz terenu działalności gospodarczej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 4:

 

poz. 33 – Nr XIX/119/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Brąchnowo, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego i budownictwa służącego działalności gospodarczej i publicznej

 

poz. 34 – Nr XIX/120/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Dębiny, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 35 – Nr XIX/121/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Łubianka, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 36 – Nr XIX/122/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego,  budownictwa służącego działalności gospodarczej i publicznej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego Nr 6 z dnia 17 luty 1997 r.:

 

poz. 40 – Nr XXIII/100/96 z dnia 06 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz funkcje gospodarcze i garażowe, 96 odrębnych terenów w jedenastu ( 11 ) sołectwach gminy Łubianka

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 101:

 

poz. 860 – Nr XIX/118/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Biskupice, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 861 – Nr XIX/124/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Warszewice w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego, budownictwa służącego działalności gospodarczej

 

poz. 862 – Nr  XX/132/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski dotycząca terenów mieszkalnictwa

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 125:

 

poz. 2497 –  Nr XXXVI/255/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Biskupice, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 157/1 i 158/2 oraz 27/1 (część)

 

poz. 2498 – Nr XXXVI/256/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Brąchnowo, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 102/1; 102/2; 116/1 (część); 116/2 (część)

 

poz. 2499 – Nr XXXVI/257/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Łubianka, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 231/1-7; 272 (część); 234/2 (część); 234/11; 238;239/5 (część); 200/4 (część); 200/20; 200/19 (część); 201 (część); 202 (część); 205 (część); 292/2; 47/10; 47/12; 47/18; 47/20; 287 (część); 38/10; 22/1 (część); 22/2; 229/2 (część); 229/12-15;  229/16 (część)

 

poz. 2500 – Nr XXXVI/258/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Pigża, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 67/9 (część); 67/19; 67/49 (część); 67/50; 76/3 (część); 76/4 (część); 76/5; 93/6; 94/5; 189/2; 214 (część); 86/9 (część); 144/6; 144/8

 

poz. 2501 – Nr XXXVI/259/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Przeczno, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 22/2; 55 (część); 64/1 (część); 65 (część); 67/2 (część); 68 (część)

 

poz. 2502 – Nr XXXVI/260/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Warszewice, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 317/2 (część); 319/2 (część); 321 do 327; 328/1 do 2; 329; 330; 102/3

 

poz. 2503 – Nr XXXVI/261/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Zamek Bierzgłowski, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 324/5 (część); 470/3 (część); 470/11 (część); 479/1; 482/4 do 8; 482/9 (część); 190/2 (część); 190/3 (część); 190/6; 190/8; 191/3 (część); 192/10 (część); 192/17 (część); 192/20 (część); 194/2 (część); 194/3 (część); 196/20 (część); 201/1; 201/3 (część); 201/6 (część); 474/2 (część); 107/6; 107/7; 214/2 do 7; 215/5 (część); 344/6 do 13; 344/14 (część)

 

poz. 2504 – Nr XXXVI/262/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectw Bierzgłowo i Zamek Bierzgłowski, dotyczącej komunalnych urządzeń gospodarki ściekowej

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.