Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Niedziela 20 Stycznia 2019
Fabiana, Sebastiana, Dobiegniewa

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 10218 osobą na stronie

Treść strony

  • autor: Elżbieta Żeglarska

/>/>/>Wyprawa lutowa

1-29 luty 2008 r.  „Szlakiem wspomnień” –  zapraszamy wszystkich parafian do dzielenia się swoimi wspomnieniami, które pomogą                      w rekonstrukcji zapomnianego obrazu życia naszej społeczności sprzed wielu lat, przyczynią się do odtworzenia dawnych tradycji, przybliżą młodemu pokoleniu całoroczny rytm prac rolniczych, zwyczaje związane z życiem codziennym i towarzyskim. W tym miesiącu prosimy szczególnie o wspomnienia związane ze szkołami w Bierzgłowie i Zamku Bierzgłowskim.

25-29 luty 2008r.– uzupełniamy segregator. Do każdej rodziny                                     za pośrednictwem panów sołtysów trafią kolejne pamiątki z wyprawy do źródeł.

24  luty 2008 r. godz. 12.00 (po Mszy św.) wykład pani etnograf Hanny Łopatyńskiej z Muzeum Etnograficznego w Toruniu o zwyczajach rodzinnych i dorocznych charakterystycznych dla naszego regionu.

                              

23  luty 2008 r. – godz. 10.00 – spotkanie dla przewodników – amatorów w świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie.

1-29 luty 2008 r. – zbiórka starych przedmiotów codziennego użytku przeznaczonych na wzbogacenie zbiorów parafialnego muzeum.

24 luty 2008 r. – ogłoszenie konkursu literackiego dla mieszkańców gminy Łubianka pt. „Moja rodzinna tradycja”.

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Wniebowzięcia NMP

w Bierzgłowie

WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ

1.10.2007 – 31.03.2008 R

komentarze (0) ()

Wyniki konkursu plastycznego

Pt. „MIEJCA, KTÓRE UCZA MNIE HISTORII”

SPOŚRÓD PRAC ZGROMADZONYCH W RAMACH KONKURSU GŁÓWNĄ NAGRODĘ OTRZYMAŁA :

SANDRA MARSZAŁKOWSKA

W KATEGORII WIEKOWEJ DLA DZIECI Z KLAS I - III

DYPLOM ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA OTRZYMUJE :

PATRYK JANISZEWSKI

DYPLOM ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA OTRZYMUJE :

MARTA KORYCKA

DYPLOM ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA OTRZYMUJE :

AGATA TARCZYKOWSKA

W KATEGORII WIEKOWEJ DLA DZIECI Z KLAS IV - VI

DYPLOM ZA I ZAJĘCIE I MIEJSCA OTRZYMUJE :

EMILIA CIESIELSKA

DYPLOM ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA OTRZYMUJE :

AGATA CIEŚLEWICZ

DYPLOM ZA ZAJĘCIE III MIEJSCA OTRZYMUJE :

KAROLINA IGLEWSKA

PONADTO WYRÓŻNIONE ZOSTAŁY PRACE :

DAWIDA DERUSIA

JULII SOŁTYSIAK

JUSTYNY KLUSKA

KATARZYNY SOCHA

KLAUDII SZTEJKOWSKA

BEATA BARTOSIŃSKIEJ

ADRIANNA JEZIERSKA

ADRIANA KĘPSKIEGO

HUBERTA WOŹNIAKA

PIOTRA ROMANOWKSIEGO

GRATULUJEMY !!!

           Wyprawa listopadowa

1-25 listopad 2007 r.  „Szlakiem wspomnień” –  zapraszamy Parafian do dzielenia się swoimi wspomnieniami, które pomogą w rekonstrukcji zapomnianego obrazu życia naszej społeczności sprzed wielu lat, przyczynią się do odtworzenia dawnych tradycji, przybliżą młodemu pokoleniu całoroczny rytm prac rolniczych, zwyczaje związane z życiem codziennym (np. prace wykonywane przez  kobiety : począwszy od wiązania snopków, poprzez uprawę lnu, darcie pierza itd.), towarzyskim (wieczorne spotkania przy naftowej lampie) i religijnym.  Spisane wspomnienia prosimy składać  w biurze parafialnym i u panów sołtysów.

2-24 listopad 2007 r.– uzupełniamy segregator. Do każdej rodziny                                za pośrednictwem panów sołtysów trafią kolejne pamiątki z wyprawy do źródeł.

11 listopad 2007 r. godz. 12.00 (po Mszy św.) Kościół parafialny  Bierzgłowie - wystawa fotografii przedstawiających miejsca upamiętniające  martyrologię  narodu polskiego  znajdujące się w naszej najbliższej okolicy.

10 listopad 2007 r.  godz. 11.00 ogłoszenie wyników konkursu pt. „ Miejsca, które uczą mnie historii” z uroczystym nagrodzeniem zwycięzców podczas festiwalu „Pieśni patriotycznej” organizowanego przez Zespół Szkół w Łubiance  oraz Akcję Katolicką w Bierzgłowie w kaplicy zamkowej w Zamku Bierzgłowskim..

                              

11-18 listopad 2007 r. – pokonkursowa wystawa prac zgromadzonych                         w ramach konkursu „Miejsca, które uczą mnie historii” w kościele parafialnym                    w Bierzgłowie.

18  listopad 2007 r. godzina 12.00 (po Mszy św.) wykład pana Mariana Dorawy – naszego organisty pt. „Budownictwo sakralne XII i XIV w. na terenie ziemi chełmińskiej”.

18 – 28 listopada 2007 r. – zbiórka starych przedmiotów codziennego użytku przeznaczonych na wzbogacenie zbiorów małego  parafialnego muzeum                     „Na strychu”.

25 listopad 2007 r. – ogłoszenie konkursu literackiego dla  Parafian                              pt. „  Moja  wyprawa do źródeł”. Regulamin konkursu znajdziecie w gablotce informacyjnej przy kościele parafialnym oraz na stronie internetowej www.lubianka.pl 


Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pt.

 

„MIEJSCA, KTÓRE UCZĄ MNIE HISTORII”

 

organizowanego w ramach projektu „Wyprawa do źródeł”, realizowanego na terenie parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie

 

 

§ 1

Organizatorzy.

 

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „ Miejsca, które uczą mnie historii”, zwanego dalej konkursem jest Akcja Katolicka przy parafii Wniebowzięcia NMP                 w Bierzgłowie, zwana dalej Organizatorem.

 

 

§ 2

Cele konkursu.

 

Umożliwienie najmłodszym mieszkańcom parafii Bierzgłowo zaprezentowania swoich uzdolnień plastycznych i zainteresowań historycznych.

 

Promocja projektu realizowanego na terenie parafii pt. „Wyprawa do źródeł” .

 

Poszerzenie wiedzy najmłodszych mieszkańców parafii o dorobku kulturowym swojej „małej ojczyzny”

 

Twórcza organizacja czasu wolnego.

 

Bezpośrednie zaangażowanie dzieci w promocję swojej najbliższej okolicy.

 

§ 3

 

Uczestnicy.

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie parafii Bierzgłowo.

 

Uczestnicy zostaną podzielenie na dwie grupy wiekowe

Grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych

Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

Temat.

 

Temat konkursu brzmi „ Miejsca, które uczą mnie historii”.

 

Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu, osobistą refleksją na temat miejsc, które w sposób szczególny przypominają współczesnym mieszkańcom parafii Bierzgłowo o ich tożsamości historycznej.

 

§ 5

 

 

Warunki uczestnictwa.

 

Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 wybraną przez siebie techniką plastyczną (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, grafika). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy i adres.

 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

 

§ 6

 

Termin i warunki dostarczenia prac.

 

Prace należy składać w terminie do 7 listopada 2007 r. w zakrystii kościoła parafialnego w Bierzgłowie po Mszach św. oraz u wychowawców klas.

 

Wychowawców prosimy o złożenie zebranych prac u Dyrektora swojej placówki.

 

Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

 

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

§ 7

 

 

Zasady przyznawania nagród

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej komisją.

 

Komisję powołuje Organizator.

 

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

 

Prace zostaną ocenione przez Komisję według następujących kryteriów:

- wybór tematu,

- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,

- oryginalność środków wyrazu.

 

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wyłoni po 2 zwycięskie osoby z każdej grupy wiekowej.

 

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz pisemnie.

 

Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

 

Nagrody zostaną wręczone 11 listopada 2007 r. podczas Festiwalu Pieśni Patriotycznej w kaplicy zamkowej w Zamku Bierzgłowskim.

 

Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla indywidualnych uczestników konkursu.

 

Informacja o terminie i miejscu wręczania nagród zostanie podana w stosownym czasie.

 

Wszystkie dzieci biorące udział w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy „Wyprawy do źródeł”.

 

Kopie nagrodzonych prac zostaną opublikowane w Internecie na stronie Gminy Łubianka www.lubianka.pl

 

§ 8

 

 

Ogłoszenie konkursu.

 

Informacje o czasie trwania i zasadach konkursu oraz nagrodach zostaną przedstawione:

- podczas ogłoszeń duszpasterskich po Mszach św. niedzielnych,

- nauczycielom szkół podstawowych,

- w informatorze gminnym,

- w gablotce znajdującej się na terenie cmentarza przy kościele parafialnym w Bierzgłowie,

- na stronach internetowych: www.lubianka.pl

 


Parafia Rzymsko – Katolicka w Bierzgłowie

p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Ziętarskiego 20

Bierzgłowo

87-152 Łubianka

 

 

                                                       Szanowni Państwo !

                                                                     Dyrektorzy Szkół,

                                                                      Nauczyciele,

                                                                     Uczniowie 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt.

 

 

„MIEJSCA, KTÓRE UCZĄ MNIE HISTORII”

           

            Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego na terenie parafii Bierzgłowo  pt. „Wyprawa do źródeł”, którego główne cele zawiera wypowiedź Kazimierza Kossaka Główczewskiego: „Istotą  edukacji regionalnej jest powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka, źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej.”

            Wierzymy, że wspólna inicjatywa w celu ocalenia lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej „małej ojczyzny” przyczyni się do ugruntowania w najmłodszych mieszkańcach naszej gminy tożsamości regionalnej i integracji wokół spuścizny przodków.

 

            Liczymy na Wasze zaangażowanie w przeprowadzeniu „Wyprawy do źródeł” i popularyzację konkursu wśród podopiecznych.

 

                                                                                   

                                                                                                                                                                 Organizatorzy

                                      Proboszcz Parafii    Bierzgłowo

                                                                                Ks. Rajmund Ponczek

                                              wraz z Akcją Katolicką


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

 p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP

w BIERZGŁOWIE

zaprasza na

WYPRAWĘ DO ŹRÓDEŁ

1.10.2007- 31.03.2008 r.

komentarze (0) ()

„Istotą  edukacji regionalnej jest powrót do domu,

 do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka,

 źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej i ogólnoludzkiej.”

                                    Kazimierz Kossak-Główczewski

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN

 ORAZ MIESZKAŃCÓW

GMINY ŁUBIANKA I OKOLIC DO UDZIAŁU 

W NIEZWYKŁEJ WYPRAWIE.

PODCZAS SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ WYPRAWY DO ŹRÓDEŁ CZEKA NA WAS SZEREG WYKŁADÓW, SPOTKAŃ, WARSZTATÓW, KONKURSÓW, KONCERTÓW I WYSTAW.

 

HARMONOGRAM WYPRAWY PAŹDZIERNIKOWEJ

 

1-14 październik 2007 r. – do każdej rodziny mieszkającej na terenie parafii Wniebowzięcia NMP                                w Bierzgłowie dotrze zaproszenie do udziału   przedsięwzięciach związanych z realizacją projektu „Wyprawa do źródeł” wraz z segregatorem, w którym będziemy gromadzić pamiątki z tytułowych „wypraw” (tj. treści wykładów, kopie zdjęć, opisy najstarszych tradycji rolniczych, kulinarnych, ogrodniczych).

 

7 październik 2007 r. godzina 12.00 (po Mszy św.) – wykład prof. dr hab. Jarosława Wenty, podczas którego Profesor przedstawi historię początków naszej parafii.

 

7  październik 2007 r. – ogłoszenie konkursu dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie naszej gminy pt. „Miejsca, które uczą mnie historii”.

 

14 październik 2007 r. – VII Dzień Papieski pod hasłem „ Jan Paweł II obrońca godności człowieka” – godz. 12.00 (po Mszy św.) ekspozycja prezentująca dorobek artystyczny pana Piotra Skolkowskiego  pt. „ Zabytkowe kościoły diecezji toruńskiej na kartkach bożonarodzeniowych” oraz wystawa fotograficzna pt. „ Parafia Bierzgłowo na starej fotografii”.

 

7-21 październik 2007 r. – zbieranie informacji na temat miejscowości tworzących naszą parafię (tradycje, zwyczaje, legendy, fotografie, wspomnienia najstarszych mieszkańców itp.), które zostaną wykorzystane do opracowania pamiątkowego folderu o parafii.

 

1-    31 październik 2007 r. – opracowanie projektu pocztówek i folderu informacyjnego o parafii.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w „Wyprawie do źródeł” !!!

      Projekt „Wyprawa do źródeł jest realizowany od 1 października br. do końca marca 2008r.  w parafii p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie Podczas sześciomiesięcznej, tytułowej wyprawy do źródeł wszyscy parafianie oraz pozostali mieszkańcy gminy i okolic będą mieli okazję uczestniczyć w szeregu wykładów, spotkań, warsztatów,, które przybliżą nas do źródła naszego pochodzenia, do korzeni naszej etyki, języka, do źródeł kultury domowej, lokalnej, regionalnej, narodowej  i ogólnoludzkiej.

      W trakcie realizacji projektu odbędzie się szereg konkursów dla dzieci, młodzieży  i dorosłych, których finałem będą wystawy prac plastycznych, fotograficznych, rękodzielniczych oraz  koncerty regionalnych pieśni, przyśpiewek, wieczornice poświęcone lokalnej twórczości.

    Uzupełnieniem działań podjętych w celu integracji lokalnej społeczności wokół „źródła” naszej tożsamości będzie druk pamiątkowych folderów, widokówek i naklejek z herbem parafii.

        Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami i zaangażowaniem uda nam się odbyć wprawę do źródeł, która pozostanie w naszej pamięci jako ciekawa i wartościowa przygoda przeżyta w gronie najbliższych, tych obecnych i tych, którzy już od nas odeszli, pozostawiając to, co zwykło określać się mianem dziedzictwa kulturowego.

                           

Organizatorzy

Proboszcz Parafii

Ks. Rajmund Ponczek

wraz z Akcją Katolicką

 


 

  • autor: Elżbieta Żeglarska

drukuj całą stronę

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.