Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Czwartek 13 Grudnia 2018
Łucji, Otylii, Lucji

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 10320 osobą na stronie

Treść strony

Rolnictwo
Gmina Łubianka jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolne indywidualne zajmują obszar 5.741,94 ha, w tym grunty orne 5.329,11 ha.
Przeważają gospodarstwa średnie o powierzchni przekraczającej 15 ha. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 11 ha. W ostatnich latach daje się zauważyć stopniowy wzrost liczby większych gospodarstw poprzez powiększanie areału przez gospodarstwa najlepiej prosperujące.
Zdecydowanie dominują gleby o wysokiej przydatności rolniczej, należące do kompleksów żytniego dobrego (22,5%). Kompleksy o najwyższej przydatności rolniczej przeważają na wysoczyźnie morenowej (w rejonie Wybcza, Dębin, Przeczna, Biskupic, Pigży, Brąchnowa i Bierzgłowa), natomiast gorszej jakości - w rejonie Łubianki i w części położonej w dolinie Wisły. Ze względu na dobrą jakość gleb dominującymi uprawami są: pszenica, rzepak oraz buraki cukrowe. Większość gospodarstw preferuje mieszany kierunek produkcji, nieco mniej kierunek typowo zwierzęcy. Gmina Łubianka zajmuje wysokie miejsce w Powiecie Toruńskim pod względem produkcji żywca wieprzowego oraz mleka.
Rolniczy charakter gminy, wysoka kultura rolna i korzystne warunki naturalne sprawiają, że zapewnia ona bogatą gamę surowców do przetwórstwa rolno-spożywczego.

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

KalendariumNewsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.