Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Wtorek 22 Stycznia 2019
Wincentego, Anastazji, Anastazego

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Banery

e-puap
Profil zaufany

Licznik odwiedzin

Jesteś 49676 osobą na stronie

Treść strony

Wójt Gminy  Jerzy Zająkała

Zastępca Wójta Gminy Dariusz Meller

Sekretarz Gminy
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Bartosz Lewandowski

 

Główny Specjalista Barbara Kowalska
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Jednostek Pomocniczych

Obsługa organizacyjna Rady Gminy oraz sołectw

 

Podinspektor Anna Małek
Stanowisko ds. Organizacji Urzędu, Kadr i BHP oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Kadry, archiwum zakładowe, BHP i ochrona informacji niejawnych

 

Inspektor Elżbieta Żeglarska

Stanowisko ds. Aktywizacji Obywatelskiej

Aktywizacja obywatelska, pozyskiwanie środków dla org. pozarządowych i wsparcie MRG, GRS

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krzysztofa Zielińska

Wydawanie dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego, powadzenie rejestru wyborców i sprawy meldunkowe

 

Kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego Agata Surowiec

 

Referent Izabela Walter
Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

Obsługa sekretariatu, sprawy profilu zaufanego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu i czas pracy handlu i gastronomii           

                                                

Starszy Informatyk Rafał Gabor
Stanowisko ds. Informatyzacji

Oprogramowanie i sprzęt informatyczny

 

Główny Specjalista Wiesław Majcherek
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Zarządzanie kryzysowe i obronność (praca w poniedziałki i środy)

 

Inspektor Anna Filus
Stanowisko ds. Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Organizacja i funkcjonowanie szkół i przedszkoli oraz ochrona zdrowia i inicjatywy prozdrowotne.

 

Referent Jagoda Leśniewska
Stanowisko ds. Promocji, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Promocja gminy, kultury i sportu. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i jednostkami OSP

 

Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Adam Kierzkowski

 

Inspektor Mirosław Jakubski
Stanowisko ds. Inwestycji, zastępca kierownika wydziału

Przygotowanie i prowadzenie inwestycji

 

Specjalista Beata Prowadzisz
Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Zagospodarowanie przestrzenne, podziały nieruchomości i decyzje o warunkach zabudowy

 

 

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Ewa Piotrowska-Kędziora

 

Magdalena Syrocka
Zastępca kierownika wydziału
Stanowisko ds. Planowania i Księgowości Budżetowej

Roczne plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i prowadzenie księgowości

 

Specjalista Małgorzata Bodanka
Stanowisko ds. Majątkowych, Funduszu Sołeckiego i Kontroli

Realizacja funduszy sołeckich, zwrot podatku akcyzowego i sprawy majątkowe

 

Inspektor Ewa Siemianowska
Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Wynagrodzeń oraz ZFŚS

Wymiar podatków i opłat lokalnych, udzielanie ulg w podatkach i poświadczenie pracy w gospodarstwach rolnych, pobór opłat za odpady komunalne

 

Inspektor Halina Koprowska
Stanowisko ds. Wymiaru i Poboru Opłat za Usługi Komunalne

Pobór opłat za wodę i ścieki

 

Inspektor Krystyna Kozieł
Stanowisko ds. Kasy

Obsługa kasowa, wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw

 

Referent Paulina Urbańska
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych oraz windykacji

Pobór podatków i opłat lokalnych oraz windykacja należności

 

Referent Wanda Skrobiszewska
Stanowisko ds. planowania i księgowości budżetowej

Wynagrodzenia, sprawozdania budżetowe, księgowość projektów unijnych

 

 

Urząd Gminy, ul. Toruńska 97 Łubianka, 1 piętro

 

Kierownik Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Daniel Kasprowicz

 

Podinspektor Dorota Tarczykowska

Stanowisko ds. Mienia Gminnego

Gospodarowanie mieniem gminnym oraz utrzymanie i modernizacja budynków gminnych

 

Samodzielny Referent Łukasz Lewicz
Stanowisko ds. Infrastruktury Komunikacyjnej

Zarządzanie drogami i chodnikami oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg

 

Samodzielny Referent Maria Lipińska
Stanowisko ds. Infrastruktury Energetycznej

Zarządzanie infrastrukturą energetyczną gminy, odnawialne źródła energii oraz zakup energii elektrycznej

 

Specjalista Stanisław Deruś
Stanowisko ds. Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa

Gminna Spółka Wodna, pozwolenia na wycinkę drzew, ochrona gruntów rolnych i zwierząt oraz postępowania środowiskowe

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Sierocki

 

Specjalista Marzenna Winiarska
Stanowisko ds. Obsługi Administracyjnej

Zapewnienie dostaw wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz związana z tym obsługa administracyjna


 

Inkasent Adam Kruszewski 535 432 094

Pracownicy techniczni

Jerzy Afelt 502 234 457

Zbigniew Drozdowski 530 083 851

Andrzej Rumiński 502 234 497

Sławomir Wronka 502 272 125

Tomasz Szreder 502 234 477

 

 

drukuj całą stronę

Odnośniki

Banery

Powiadamianie mobilne
wgk
Logotyp NFOSIGW

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie


Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco!

Mapa dojazdu

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.