Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Poniedziałek 29 Maja 2017
Magdaleny, Teodozji, Urszuli

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 2456 osobą na stronie

Treść strony

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Dokumenty przekazywane do konsultacji to:

  • Dokument strategiczno–operacyjny: Strategia ZIT BTOF

  • Opracowanie eksperckie prezentujące wnioski z delimitacji

  • Dokumenty stricte strategiczne:

    • Strategia Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

    • Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategia Rozwoju Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego powstałe jako element analizy wariantów rozwoju metropolitalnego dla BTOF.

Zgłaszanie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz „Formularz konsultacyjny” (excel), zawierający wszystkie niezbędne dane.

Konsultacje będą trwały w dniach od 30.05.2014 do 13.06.2014. Uwagi, które wpłyną po wyznaczonej dacie końcowej nie będą mogły zostać uwzględnione.

Projekty dokumentów poddanych pod konsultacje oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załączniku.

autor: Wójt Gminy Łubianka, data: 2014-05-29

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.