Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 3631 osobą na stronie

Treść strony

MEDALE DLA RODZIN

W dniu 12 grudnia 2012 roku w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali Za Zasługi dla Obronności Kraju przyznawanych przez Ministra Obrony Narodowej.

W tym roku wyróżnieni zostali Państwo Halina i Henryk WIŚNIEWSCY oraz Maria i Tadeusz BYTYŃ z Łubianki.

Aktu dekoracji dokonali Wójt Gminy mgr Jerzy ZAJĄKAŁA oraz Komendant WKU Toruń ppłk mgr Mirosław LIS, którzy przekazali wyróżnionym serdeczne gratulacje i życzenia.

autor: Wiesław Majcherek, data: 2012.12.12

WRĘCZENIE MEDALI ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU w Urzędzie Gminy w Łubiance odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnych Medali Za Zasługi Dla Obronności Kraju rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

TELEFONY ALARMOWE i ALARMOWANIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Ćwiczenie obronne w gminie Łubianka "KOBRA 2011"

 

        ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

      mgr Jerzy ZAJĄKAŁA

 

  

WYTYCZNE

WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

DO DZIAŁALNOŚCI W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ

NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA w 2012 ROKU

 

 

Na podstawie art. 17 ust 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) w związku z § 2 pkt.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szafa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej powiatów i gmin ( Dz. U. Nr 96, poz. 850) określam poniższe wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej.

 

 

I. Główne cele działania w zakresie obrony cywilnej na terenie gminy Łubianka w 2012r.

 

  1. doskonalenie systemu ochrony ludności w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w zakresie ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, współdziałania podmiotów realizujących zadania ochrony ludności w czasie pokoju oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych mogących wystąpić na terenie gminy
  2. Przygotowanie pracowników urzędu gminy, szkół, członków formacji obrony cywilnej do wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
  3. Doskonalenie umiejętności wykonywania zadań z zakresu kierowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
  4. Przygotowanie ludności na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy ramach szkoleń z powszechnej samoobrony;
  5. Doskonalenie organizacji ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia;

6)   Realizacja programów edukacyjnych wśród dzieci

 

II. Cele i zadania szczegółowe.

 

W celu właściwej realizacji zadań należy:

 

1) w zakresie organizacji i planowania:

 

            - opracować nowy plan obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony   

              Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011roku w sprawie zasad opracowania planu  

              obrony cywilnej gmin;

            - na bieżąco aktualizować dokumentację planistyczną;

            - na bieżąco aktualizować  plany ewakuacji ludności, zgodnie z wytycznymi Szefa

              Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji

              ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego  zagrożenia;

            -  przeprowadzianalizę  struktur oraz wyposażenia formacji obrony cywilnej, dokonać        

               weryfikacji i utworzyć dwie formacje o strukturze drużyny: drużyny  ratownictwa  

               ogólnego i drużyny wykrywania i alarmowania,

            - osobom wchodzącym w skład formacji nadać nowe przydziały do formacji obrony

               cywilnej

            -  do 15 05 2012 r. opracować nową dokumentację utworzonych formacji obrony   

                cywilnej i przedstawić do zatwierdzenia;

            - doskonalić współpracę i współdziałanie z OSP gminy na rzecz poprawy  

               bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

2) w zakresie zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

            - doskonalić metody monitorowania zagrożeń z wykorzystanie sołtysów i OSP  

              niezbędnego do właściwego reagowania.

            - upowszechniać na stronie internetowej informacje o zagrożeniach, sygnałach

              alarmowych oraz sposobów zachowania się ludności w sytuacjach ich ogłoszenia;

            - uczestniczyć w ćwiczeniach i treningach w ramach Systemu Wykrywania i

              Alarmowania;

 

3) w zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury:

            - Przeprowadzić weryfikację sprzętu w magazynie OC:

            - Podjąć działania w celu pozyskania urządzeń do rozpoznania skażeń;

            - utrzymywać dotychczasowe urządzenia specjalne do wykorzystania w sytuacjach

              zagrożenia;

 

4) w zakresie szkolenia:

            - Realizować proces szkolenia zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym programem

              szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2012r,

            - doskonalić w ramach ćwiczenia procedury ewakuacji w  Szkole Podstawowej w

               Wybczu;

            - Upowszechniać na stronie internetowej wiedzę z zakresu obrony cywilnej i

               zarządzania kryzysowego.

            - Realizować programy edukacyjne adresowane  dla dzieci ze szkół na terenie gminy 

              w zakresie rozpoznawania i reagowania na lokalne zagrożenia.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.