Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 1123 osobą na stronie

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się dnia 20.03. 2012r. (wtorek ) o godz.13.00 w  sali  Centrum Kultury w  Łubiance.

 

                        Poniżej przedstawiam propozycję porządku obrad Sesji :

 

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubianka na rok 2012.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

    Gminy Łubianka na lata 2012-2021.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w

     budżecie gminy na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

    terenie gminy Łubianka.

   9. Wolne wnioski i zapytania.

  10. Zamknięcie  Sesji Rady Gminy .

autor: Zbigniew Cywiński

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.