Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 1009 osobą na stronie

Treść strony

            Stypendia dla studentów III

            Informujemy osoby studiujące, czy rozpoczynające studia wyższe, że istnieje możliwość uzyskania stypendium  Wójta Gminy . O stypendium mogą ubiegać się  wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów jakiejkolwiek szkoły wyższej w Polsce, zamieszkujące na terenie gminy Łubianka, w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 60 % brutto najniższego wynagrodzenia za pracę ( obecnie najniższe wynagrodzenie wynosi  1386 zł ), spełniające jedno z poniższych kryteriów :

1/ średnia ocena za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0.

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocena na świadectwie ukończenia szkoły średniej musi być nie mniejsza niż 4,0.

Wnioski o przyznanie stypendium  można składać w terminie do dnia 31 sierpnia br. w sekretariacie Urzędu Gminy.

            Do wniosku o stypendium należy dołączyć :

1/ wyciąg z indeksu z ocenami z egzaminów w poprzednim roku studiów ,a  w przypadku studenta rozpoczynającego studia – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2/ oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3/ zaświadczenia o dochodach członków rodziny – dotyczące dochodów osiąganych z różnych źródeł, m.in.,  z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej.

4/dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.

Dochód na osobę w rodzinie obliczany będzie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego  w comiesięcznych  równych ratach .Do końca marca danego roku stypendysta winien udokumentować  bezwarunkowe zaliczenie sesji zimowej, gdyż w przeciwnym wypadku  wypłata stypendium zostanie wstrzymana.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.