Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 1622 osobą na stronie

Treść strony

Wójt Gminy Łubianka – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkać w 2011r. (Dz. U. z 2010r., Nr 47, poz. 277)

 

ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych,

którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Łubianka.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1.      mieć ukończone 18 lat,

2.      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

3.      ze względu na specyfikę pracy powinna to być osoba:

-         zamieszkująca, pracująca lub pobierająca naukę na terenie Gminy Łubianka,

-         dyspozycyjna,

-         posiadająca zdolność obsługi komputera,

-         obeznana z funkcjonowaniem systemu GPS,

-         umiejąca praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,

-         posiadająca umiejętność  łatwego nawiązywania kontaktów,

-         umiejąca sprawnie i skutecznie komunikować się z respondentami,

-         wzbudzająca zaufanie wśród osób z którymi będzie przeprowadzać wywiady,

-         asertywna, uprzejma, cierpliwa,

-         umiejąca zachować spokój,

-         radząca sobie w sytuacjach konfliktowych,

-         rzetelna,

-         staranna,

-         posiadająca umiejętność organizowania własnej pracy.

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1.      zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

-       imienia i nazwiska,

-       adresu zamieszkania,

-       numer telefonu, adres e-mail,

-       data urodzenia,

-       miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,

-       w przypadku pobierania renty lub emerytury – nr emerytury lub renty,

-       w przypadku braku pracy – określenie – bezrobotny,

2.      dokument poświadczający wykształcenie,

3.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk w załączeniu),

4.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (druk w załączeniu),

5.      oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (druk w załączeniu).

 

            Kandydat na rachmistrza spisowego musi wziąć udział w szkoleniu, przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie, uzyskać pozytywna ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie.

            Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia podpisanej  z Z-cą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

            Osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie od 01 do 17 marca 2011r. (obchód przedspisowy) oraz od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. (spis metoda CAPI).

 

            Kandydaci na rachmistrzów są zobowiązani wziąć udział w szkoleniu, które będzie przeprowadzone w okresie między 5 stycznia a 25 lutego 2011r., gdzie zapoznają się z metodologią i organizacja spisu oraz warsztatach na temat posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie może przestąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

            Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenie i na czas prowadzonych prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad. Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem prac spisowych zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej oraz zasadach ochrony danych osobowych.

            Na podstawie informacji z US o liczbie rachmistrzów dla Gminy Łubianka, ustalono liczbę  - 3 rachmistrzów.

 

Oferty należy składać w terminie od 7 do 20 grudnia 2010r. w dniach i godzinach pracy Urzędu, w sekretariacie lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem tel. 56 678- 82-17 wew. 42.

autor: Jerzy Zająkła - Wójt Gminy Łubianka, data: 2010.12.07

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.