Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Poniedziałek 22 Maja 2017
Rity, Heleny, Wiesława

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 1611 osobą na stronie

Treść strony

Wójt Gminy Łubianka, dla zasięgnięcia opinii w pracach nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.  Zarządzeniem z dnia 25 listopada 2010 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

 w dniu 25 listopada 2010 r.

ogłasza

 

konsultacje nadprojektem Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

 

1. Przedmiot konsultacji:

 

Program współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

2.Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

a) termin rozpoczęcia:     25 listopada 2010 r.

b) termin zakończenia:    02 grudnia 2010 r.

 

3. Sposób przeprowadzenia konsultacji:

 

         Uwagi i opinie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Programu współpracy Gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2011 prosimy zgłaszać - na Formularzu stanowiący załącznik do niniejszego  ogłoszenia - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: asystent@lubianka.pl, nr faxu 56 6788-219 lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka do dnia 2 grudnia 2010 r. (liczy się data wpływu).

 

4. Program zamieszczono na stronie internetowej www.lubianka.pl. Wersja papierowa znajduję się w Urzędzie Gminy w Łubiance, Aleja Jana Pawła II nr 8, pokój nr 18.

 

5. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Bartosz Lewandowski – Asystent Wójta.

autor: Wójt Gminy Łubianka, data: 2010.11.25

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.