Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 31 Marca 2017
Beniamina, Balbiny, Kornelii

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 4558 osobą na stronie

Treść strony

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Łubianka


D E K L A R A C J A

Rady Gminy w Łubiance

przyjęta w dniu 18 maja 2006 r.

 

Powodowani głęboką troską o prawidłowy rozwój gminy i pomyślność mieszkańców, w dążeniu do powszechnego zaistnienia wzajemnego szacunku człowieka do człowieka i poszanowania dobra wspólnego oraz w celu stworzenia realnych możliwości stosowania i wykorzystania wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Łubianka - Rada Gminy Łubianka deklaruje i rekomenduje powszechne przyjęcie następujących postaw oraz postanawia podjąć niżej określone przedsięwzięcia:

 

1. Uznaje się, że pontyfikat Jana Pawła II jest niewyczerpanym źródłem dobra a jego owocami są wzorce pożądanych postaw w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zdecydowaną wolą Rady Gminy Łubianka jest szerokie upowszechnienie tych wzorców jako drogi służącej pomyślności mieszkańców i dobru wspólnemu.

2. Ustanawia się w gminie Łubianka Dzień Jana Pawła II, który będzie organizowany każdego roku w dniu 17 grudnia, w rocznicę nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. Zakres obchodów Dnia ustala każdorazowo Wójt Gminy.

3. Postanawia się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance oraz biblioteki szkolne będą gromadziły poważne pozycje bibliofilskie poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego naukom, udostępniając je czytelnikom - mieszkańcom gminy.

4. Postanawia się, że Gmina Łubianka oraz jej jednostki organizacyjne będą dbały o miejsca i obiekty na terenie gminy Łubianka poświęcone bądź dedykowane osobie Jana Pawła II oraz patronowane przez Jego Osobę.

5. Zaleca się, aby szkoły podstawowe i gimnazja istniejące na terenie gminy Łubianka uwzględniały w realizowanych programach dydaktyczno – wychowawczych treści przedstawiające osobę Jana Pawła II oraz nauki wyrażane w encyklikach, listach pasterskich i innych dokumentach bogatej twórczości intelektualnej Jana Pawła II.

6. Zachęca się szkoły i gimnazja z terenu gminy Łubianka do organizowania współzawodnictwa uczniów poświęconego osobie i naukom Jana Pawła II.

7. Wskazuje się, że Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie utworzy w jednej z posiadanych sal lekcyjnych Izbę Pamięci Jana Pawła II, którą udostępni okazjonalnie w celach wychowawczych uczniom innych szkół i pozostałym mieszkańcom gminy.

8. Wskazuje się, że Centrum Kultury w Łubiance będzie organizowało okazjonalne wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego Dziełu. Ekspozycja wystaw będzie miała miejsce w Centrum Kultury w Łubiance lub innych obiektach publicznych.

9. Postanawia się, że corocznie październikowa edycja biegów organizowanych w cyklu Grand Prix Łubianki będzie nosiła nazwę Bieg Jana Pawła II. Organizatorzy zapewnią należny osobie Patrona poziom sportowy i organizacyjny biegu.

10.  Wójt Gminy uwzględni w stosownych dokumentach finansowych gminy niezbędne środki umożliwiające realizację przedsięwzięć określonych w pkt. 2 - 9. Rada Gminy Łubianka równocześnie apeluje o poważne i efektywnewłączenie się mieszkańców gminy w realizację wymienionych przedsięwzięć licząc na ich wielkoduszność i zaangażowanie.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.