Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 5155 osobą na stronie

Treść strony

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 87:

 

poz. 1003 - Nr X/73/99 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 października 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski dot. przebiegu linii napowietrznej 110 kV

poz. 1004  - Nr XI/81/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia listpada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Łubianka w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej i publicznej

poz. 1005 – Nr XI/82/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka dla sołectwa Zamek Bierzgłowski w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa służącego prowadzeniu działalności gospodarczej i publicznej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskieg Nr 74:

poz. 1384 – Nr XX/128/2000  Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Dębiny, w przedmiocie budownictwa mieszkalnego

 

poz. 1385 – Nr XX/129/2000  Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkalnego i służącego działalności gospodarczej i publicznej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 76:

 

poz. 1437 – Nr XXI/145/2000 Rady Gminy Łubianka  z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkalnego

 

poz. 1438 – XXI/146/2000 Rady Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2000 r.  w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Warszewice w przedmiocie budownictwa mieszkalnego

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 32:

 

poz. 519 – Nr XIX/123/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany          miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Przeczno w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 520 – Nr XIX/ 125/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Wymysłowo w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 521 – Nr  XIX/126/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Wybcz i Wybczyk, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego i budownictwa służącego działalności gospodarczej

 

 

poz. 522 – Nr XX/127/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze sołectwa Biskupice, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 62:

 

poz. 695 – Nr IX/70/99 Rady Gmniy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmniy Łubianka w części wsi Pigża dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczalną nieuciążliwą działalnością gospodarczą

 

poz. 696 – Nr IX/71/99 Rady Gmniy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka w części wsi Zamek Bierzgłowski dotyczącej budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczalną nieuciążliwą działalnością gospodarczą

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 86:

 

poz. 1261 – Nr VIII/48/2003 Rady Gmniy Łubianka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w części sołectwa Łubianka, dotyczącej dwóch terenów budownictwa mieszkaniowego oraz terenu działalności gospodarczej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 4:

 

poz. 33 – Nr XIX/119/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Brąchnowo, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego i budownictwa służącego działalności gospodarczej i publicznej

 

poz. 34 – Nr XIX/120/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Dębiny, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 35 – Nr XIX/121/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Łubianka, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 36 – Nr XIX/122/2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubianka na obszarze wsi Pigża w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego,  budownictwa służącego działalności gospodarczej i publicznej

 

Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego Nr 6 z dnia 17 luty 1997 r.:

 

poz. 40 – Nr XXIII/100/96 z dnia 06 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oraz funkcje gospodarcze i garażowe, 96 odrębnych terenów w jedenastu ( 11 ) sołectwach gminy Łubianka

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 101:

 

poz. 860 – Nr XIX/118/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Biskupice, w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego

 

poz. 861 – Nr XIX/124/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Warszewice w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego, budownictwa służącego działalności gospodarczej

 

poz. 862 – Nr  XX/132/2000 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka na obszarze wsi Zamek Bierzgłowski dotycząca terenów mieszkalnictwa

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 125:

 

poz. 2497 –  Nr XXXVI/255/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Biskupice, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 157/1 i 158/2 oraz 27/1 (część)

 

poz. 2498 – Nr XXXVI/256/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Brąchnowo, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 102/1; 102/2; 116/1 (część); 116/2 (część)

 

poz. 2499 – Nr XXXVI/257/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Łubianka, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 231/1-7; 272 (część); 234/2 (część); 234/11; 238;239/5 (część); 200/4 (część); 200/20; 200/19 (część); 201 (część); 202 (część); 205 (część); 292/2; 47/10; 47/12; 47/18; 47/20; 287 (część); 38/10; 22/1 (część); 22/2; 229/2 (część); 229/12-15;  229/16 (część)

 

poz. 2500 – Nr XXXVI/258/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Pigża, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 67/9 (część); 67/19; 67/49 (część); 67/50; 76/3 (część); 76/4 (część); 76/5; 93/6; 94/5; 189/2; 214 (część); 86/9 (część); 144/6; 144/8

 

poz. 2501 – Nr XXXVI/259/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Przeczno, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 22/2; 55 (część); 64/1 (część); 65 (część); 67/2 (część); 68 (część)

 

poz. 2502 – Nr XXXVI/260/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Warszewice, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 317/2 (część); 319/2 (część); 321 do 327; 328/1 do 2; 329; 330; 102/3

 

poz. 2503 – Nr XXXVI/261/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectwa Zamek Bierzgłowski, dotyczącej działek geodezyjnych nr – 324/5 (część); 470/3 (część); 470/11 (część); 479/1; 482/4 do 8; 482/9 (część); 190/2 (część); 190/3 (część); 190/6; 190/8; 191/3 (część); 192/10 (część); 192/17 (część); 192/20 (część); 194/2 (część); 194/3 (część); 196/20 (część); 201/1; 201/3 (część); 201/6 (część); 474/2 (część); 107/6; 107/7; 214/2 do 7; 215/5 (część); 344/6 do 13; 344/14 (część)

 

poz. 2504 – Nr XXXVI/262/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka, w części sołectw Bierzgłowo i Zamek Bierzgłowski, dotyczącej komunalnych urządzeń gospodarki ściekowej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.