Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 5460 osobą na stronie

Treść strony

Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych

 Od 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych fakt podjęcia działalności zgłaszają na formularzu CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (zwana dalej „CEIDG") za pośrednictwem Urzędu Gminy lub na formularzu elektronicznym dostępnym na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. i epuap.gov.pl

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wniosek o wpis do CEIDG, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis, zmianę albo skreślenie wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.