Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Sobota 27 Maja 2017
Jana, Magdaleny, Izydora

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 12363 osobą na stronie

Treść strony

„Człowieka mierzy się miarą serca.

 Człowiek jest tyle wart

 ile potrafi kochać, wierzyć i dać”.

                                                      Jan Paweł II

ZEBRANIA WIEJSKIE 2008

Od wielu lat odbywamy w lutym zebrania wiejskie dające możliwość bezpośredniego kontaktu z kierownictwem lokalnego samorządu oraz zapoznania się z bieżącymi sprawami naszej gminy. W dniach od 11 – 22 lutego, w uzgodnieniu z sołtysami zostały ustalone terminy zebrań we wszystkich sołectwach. Zachęcam mieszkańców gminy do aktywnego w nich udziału. Niżej przedstawiamy przewidywany porządek zebrań oraz zwracamy uwagę, że niektóre punkty, jak chociażby przyjęcie planu rzeczowo – finansowego i wybór delegatów na zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, organizowany raz na 3 lata uzasadnia szczególną aktywność mieszkańców. Zebrania będą też dobrą okazją do wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju gminy i poszczególnych sołectw.

Przewidywany porządek:

1.  Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w gminie;

2. Wykonanie zadań przez  Gminną Spółkę Wodną i wybór delegatów do Zgromadzenia Spółki na kolejną kadencję;

3. Sprawozdanie sołtysów z działalności w roku 2007 oraz ustalenie planu rzeczowo – finansowego dla sołectw na rok 2008;

4. Informacja o zamierzeniach rozwojowych gminy na lata 2008-2010 oraz przedstawienie Strategii Rozwoju Gminy Łubianka na lata 2008-2015.

komentarze (1)

autor: Jerzy Zająkała
ABSOLWENCI LICEUM W ŁUBIANCE
10 stycznia 2008r. w Centrum Kultury w Łubiance odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego 33  mieszkańcom gminy Łubianka. Tym samym Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu pozytywnie zakończyło realizację dwuletniego projektu pn. „Szkoła średnia w Łubiance”. Całością projektu przez dwa lata kierował działacz stowarzyszenia p. Wiesław Żyłkowski. Na uroczystość przybyli dyrektor CKU w Toruniu p. Jerzy Karpiński, kierownik placówek zamiejscowych p. Stefan Nowacki i kierownik sekretariatu p. Barbara Giminska. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością uroczystość zaszczycili zastępca wójta p. Mirosława Plejer-Rozwadowska, prezes stowarzyszenia „Przyszłość” p. Stanisława Neulitz, a także dyrektor szkoły w Łubiance p. Jacek Żebrowski oraz liczne grono nauczycieli z Zespołu Szkół w Łubiance, których życzliwość i profesjonalizm znacząco przyczynił się do sukcesu edukacyjnego naszych mieszkańców. Absolwentom należą się słowa uznania za ambitność i upór, by ukończyć szkołę średnią. Dzięki nim wzrósł poziom wykształcenia gminie.

komentarze (0)

autor: Wiesław Żyłkowski
XI MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. A. FILEMONOWICZA W HOKEJU NA TRAWIE

Memoriał im. Adama Filemonowicza zakończył się sukcesem nie tylko organizacyjnym, ale i sportowym UKS „Bałagany” Łubianka. W turnieju wzięło udział 18 zespołów z Polski, Ukrainy i Słowacji. Łącznie w sportowej rywalizacji uczestniczyło 170 chłopców z rocznika 1995 i młodsi. Memoriał jest największą imprezą tego typu w Polsce, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy corocznie zmuszeni są odmawiać chętnym do wzięcia w turnieju zespołom z powodu braku miejsc.

   Cieszy fakt, że Gmina Łubianka reprezentowana była podczas Memoriału przez trzy zespoły: UKS „Bałagany” Łubianka w składzie: S. Bałos, M. Elsner, S. Pouch, S. Sellner, Ł. Kurniewicz, J. Pruński, M. Dawid, K. Rzepkowski, trener K. Śnieżek; KS „Kraby” Pigża w składzie: H. Leśniewski, R. Kaczorowski, J. Durda, J. Kukowski, A. Tężycki, S. Piórczyński, A. Wikariak,          Ł. Boniecki, trener L. Rzemiejewski i SP Warszewice w składzie: T. Właśniewski, P. Banaszek, Ł. Gładkowski,     R. Mądraszewski, M. Zegan, M. Stodulski, A. Kępski,         W. Elendt, A. Sztejkowski, T. Cichocki, trener M. Makowski.

   W uroczystym otwarciu XI Memoriału uczestniczył wójt Gminy Łubianka – Jerzy Zajakała, przedstawiciele Rady Gminy oraz zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Zebrani w sali gimnastycznej ZS w Łubiance gorąco powitali uczestników i wspólnie z nimi obejrzeli występ zespołu „Angeis” przygotowany pod kierunkiem Katarzyny Mikołajek. Sportowe zmagania odbywały się od 1.02. do 3.02. 2008 roku na obiektach sportowych w Łubiance, Brąchnowie i Chełmży. Zakończyły się emocjonującym meczem UKS „Bałagany” Łubianka – UKS SP 26 Poznań. Pojedynek najlepszych zespołów roztrzygnęły rzuty karne, w wyniku których lepsze okazały się „Bałagany”.

Wyniki XI Memoriału: I. UKS „Bałagany” Łubianka; II. UKS SP 26 Poznań; III. LKS Gąsawa; IV. UKS „Tarpany” XI.UKS ,,Kraby” Pigża; XVII. SP Warszewice. Szczegółowe informacje na temat wyników rozgrywanych meczy i zespołów biorących udział w Memoriale znajdują się na stronie internetowej gminy: www.lubianka.pl  oraz na prohokeju. Uroczyste zakończenie imprezy odbyło się w sali gimnastycznej w Brąchnowie. Zaproszeni goście, wśród których byli: Grzegorz Borek -  pełnomocnik Zarządu Województwa  Kujawsko - Pomorskiego ds. międzynarodowych, społecznych i organizacyjnych, Dariusz Meller - wicestarosta Powiatu Toruńskiego, Jerzy Zająkała - wójt Gminy Łubianka, Zbigniew Cywiński -  przewodniczący Rady Gminy Łubianka, Michał Marszałkowski -  przewodniczący kujawsko – pomorskiego zrzeszenia LZS, Dariusz Zagórski – starszy wizytator KO w Bydgoszczy. Goście i zebrani w sali kibice hokeja na trawie obejrzeli występ taneczny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Żeglarskiej. Muzyczną oprawę uroczystości stanowiła gra na keyboardzie w wykonaniu Pauliny Młodzianowskiej. Każdy   z uczestników Memoriału otrzymał pamiątkowy medal i nagrodę rzeczową, a najlepszym wręczono puchary.

komentarze (0)

autor: Honorata Żeglarska
MIECZYSŁAW KUKOWSKI MISTRZEM GMINY PO RAZ TRZECI

16 stycznia 2008r. odbył się XIII Konkurs Wiedzy Rolniczej, którego organizatorem był Urząd Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy przy współudziale K-P ODR w Minikowie – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży. W Centrum Kultury w Łubiance do eliminacji przystąpiło tym razem 23 rolników z 7 sołectw naszej gminy, w tym 2 panie. W skład komisji konkursowej, jak co roku wchodzili eksperci uznanych instytucji działających na rzecz rolnictwa: prof. dr hab. Wojciech Kapelański z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy (przewodniczący), Danuta Wilińska (K-PODR w Minikowie), Piotr Kowal (ARR OT w Bydgoszczy), Zdzisław Kwiatkowski (PW „FAROL” w Falęcinie) i Wojciech Chwilczyński (K-P Izba Rolnicza). Na podstawie wyników testu (50 pyt.) i dogrywki wyłoniono 6 finalistów. Każdy z uczestników finału miał za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań, które tym razem dotyczyły w kolejności: ekonomiki rolnictwa, działalności ARR, PROW na lata 2007-13, produkcji zbóż oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Wobec władz gminnych reprezentowanych przez panią wicewójt Mirosławę Plejer - Rozwadowską i przewodniczącego Rady Gminy w Łubiance pana Zbigniewa Cywińskiego oraz licznie zgromadzonej publiczności zwyciężył Mieczysław Kukowski z Warszewic, zdobywając 14,5 pkt. (na 15 możliwych), zostając mistrzem wiedzy rolniczej w gminie Łubianka w roku 2008 w kategorii indywidualnej i zdobywając Puchar Rady Gminy w Łubiance i inne wartościowe nagrody. Kolejne miejsca zajęli: 2.Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo, 13,5 pkt.), 3.Mirosław Solowski (Wybcz, 13 pkt.), 4.Wojciech Machnicki (Łubianka, 11 pkt.), 5.Adam Łubianka (Dębiny, 10,5 pkt.), 6.Leszek Śliwiński (Wymysłowo, 10 pkt). Zespołowo: 1.Dębiny I  84 pkt. (A. Łubianka, E. Babik, P. Dębek), 2 Biskupice 81 pkt. (W. Grabowski, W. Socha, S. Blachowski), 3.Brąchnowo 79 pkt. (S. Pierzchalski, P. Kowalski, M. Blachowski), 4.Dębiny II, 5. Wymysłowo,    6. Wybcz. W kategorii młodzieżowej do 28 lat wygrał Wojciech Grabowski (Biskupice, 7. w kat. indywidualnej) otrzymując m.in. puchar ARR przed Pawłem Bałosem (Wybcz) i najmłodszym uczestnikiem konkursu Bartoszem Szatkowskim (Warszewice). Wyrazy podziękowania należą się licznym sponsorom, którzy cennymi nagrodami oraz upominkami przyczynili się do zrealizowania celu konkursu – upowszechniania wiedzy rolniczej oraz jego uatrakcyjnienia. Wśród 21 fundatorów byli: Gmina Łubianka, SANO, SKR AGROMECH w Łubiance, AGROLMET w Gniewkowie, PWR w Poznaniu, BAYER Crop Science, SOCHA w Wybczu, MARWIT w Złejwsi Wielkiej, AGMAR w Łubiance, Bank Spółdzielczy w Toruniu, PROVIMI-ROLIMPEX w Świeciu, RODAR Firma Zbożowa w Łubiance, FAROL w Falęcinie, K-P Izba Rolnicza, KRUS PT w Grudziądzu, HODROL w Skąpem, SCHAUMANN,    K-P ODR w Minikowie, ARR OT w Bydgoszczy, WRZOS   w Łubiance oraz CHEMIROL w Chełmży. Konkurs zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez panie z KGW w Łubiance, gdzie przy wspólnym stole uczestnicy konkursu spotkali się z władzami lokalnymi, jurorami, sponsorami i innymi gośćmi konkursu.

komentarze (0)

autor: Tadeusz Wierzbowski
OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB NAUKI!

Zgodnie z art. 18 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty „Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez młodzież     w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie”. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   W związku z tym, proszę rodziców młodzieży, która ukończyła naukę w gimnazjum, a nie ukończyła jeszcze 18 lat, o zgłaszanie informacji na temat miejsca kontynuowania nauki po ukończeniu gimnazjum. Informację tę można zgłaszać telefonicznie lub osobiście w tut. Urzędzie Gminy    p. nr 2 u p.B. Kowalskiej -  tel: 0566788217 wew.37 do końca lutego br.  Proszę również o zgłaszanie przypadków zmiany miejsca nauki w trakcie roku szkolnego.

komentarze (0)

autor: Barbara Kowalska
ZMIANY DZIELNIC W ŁUBIANCE

związku ze zmianami kadrowymi i bieżącą analizą występujących zagrożeń pragnę Państwa poinformować, iż od dnia 01 lutego 2008r. nastąpił nowy podział podległych rejonów służbowych (dzielnic). Rejon dzielnicy nr V, w skład której wchodzić będą następujące miejscowości: Wybcz, Wybczyk, Słomowo, Przewczno i Dębiny, obsługiwany będzie przez mł. asp. Jarosława Chilińskiego. Dzielnicowym w rejonie nr VII, obejmującym:  Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, Łubiankę, Leszcz, Pigżę, Biskupice, Brąchnowo, Wymysłowo i Warszewice, będzie mł. asp. Krzysztof Kwietniewski. W Łubiance nadal czynny będzie Punkt Przyjęć Interesantów z siedzibą w byłym Posterunku Policji. Interesanci mogą korzystać z pomocy dzielnicowych w poniedziałki i czwartki w godz. 16.00 – 18.00.

   Dzielnicowi udzielają pomocy między innymi w sprawach przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń, udzielają pomocy ofiarom przestępstw, udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, pomagają w rozwiązywaniu problemów domowych o podłożu patologicznym, pomagają nieletnim zagrożonym demoralizacją, rozwiązują konflikty sąsiedzkie, udzielają porad z zakresu skutecznych metod zabezpieczania mienia, udzielają podstawowych porad prawnych.

Poniżej przedstawiamy fotografie dzielnicowych.

mł. asp. J. Chyliński                                                 mł. asp. K. Kwietniewski

komentarze (0)

autor: Komendant Komisariatu Policji w Chełmży asp. szt. Wojciech Zacharski
ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ CKNONW

   Od 11 lutego 2008r. do 30 czerwca 2008r. przez 20 godz. tygodniowo w Zespole Szkół im. J. Korczaka w Łubiance rozpoczyna działalność CKNONW – Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach. Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość rozpocząć naukę bazując na unikalnych kursach. Nie ma przeszkód, aby osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczyły w szkoleniach. Uczestnictwo w kursach pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Uczestnik, który zakończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. Lista szkoleń dostępnych w lutym 2008 to: j. polski, matematyka, historia, chemia, geografia, biologia, fizyka, zarządzanie kadrami, ocena pracowników, planowanie potrzeb, system motywacyjny, rekrutacja, ścieżki kariery,       j. angielski, podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych. Z CKNONW można korzystać wg następującego harmonogramu: pn., wt., czw. 16.00-20.00; śr. 11.00-15.00; pt. 15.00-17.00; nd. 18.00-20.00, sob. – nieczynne. Szczegółowych informacji udziela p. Piotr Wiatr, tel: 0566788169.

komentarze (0)

autor: Piotr Wiatr
WIADOMOŚCI GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA

W styczniu br. Ośrodek zawarł umowy z NFZ na świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, rehabilitacji i poradni K. Gabinet stomatologiczny oferuje większą ilość świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych. Gabinet rehabilitacyjny w listopadzie 2007 otrzymał sprzęt współfinansowany ze środków PFRON. Pacjenci mogą korzystać z szerokiej oferty kinezyterapi i fizykoterapii – zabiegi są wykonywane od dnia zgłoszenia na podstawie skierowań od każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza specjalisty posiadających umowy z NFZ. W poradni K we czwartki przyjmuje dr Lech Mizarewicz. Ośrodek nadal realizuje program profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego dla osób w wieku 35-55 lat. Zapraszamy do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Wszyscy zainteresowani ofertą Ośrodka są proszeni o rejestrację osobiście lub telefonicznie (0566788616) w dni powszednie w godz. 8.00-18.00.

komentarze (0)

autor: Tomasz Włodarski
WOŚP W NASZEJ GMINIE

    Już po raz ósmy wolontariusze Szkoły Podstawowej w Pigży uczestniczyli w akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 11 stycznia zorganizowano wielką loterię fantową w SP w Pigży, a uczniowie naszej placówki wraz z nauczycielami zbierali datki w szkołach naszej gminy oraz w Urzędzie Gminy i Bibliotece Gminnej w Łubiance.     12 stycznia zbiórka pieniędzy odbyła się w szkole w Pigży podczas ,,Wieczoru kolęd” zorganizowanego dla uczniów, ich rodziców i społeczności lokalnej. 13 stycznia wolontariusze zbierali datki we wsi Pigża i w miejscowym sklepie. W sumie udało się zebrać 1128,74 zł.

 Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, tj: Urzędowi Gminy w Łubiance, dyrektorom szkół, uczniom, Bibliotece Gminnej w Łubiance, paniom ze sklepu w Pigży i mieszkańcom gminy składamy serdeczne podziękowania za hojne datki i życzliwe przyjęcie. Podziękowania należą się też nauczycielom SP w Pigży: p. M. Gliszczyńskiej, p. D. Dembek, p. J. Lipskiej oraz wolontariuszom z klasy VI b za aktywne włączenie się w organizację tegorocznego finału.

komentarze (0)

autor: Organizator – Renata Brzezińska
SZKOLENIA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODR

1. Aby wyprodukować ziarno zbóż o oczekiwanej jakości i wielkości plonu należy spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak: dobór odpowiedniej odmiany, optymalny termin i gęstość siewu, właściwe nawożenie        i skuteczna ochrona roślin. Warunki te spełnić można jedynie w przypadku przestrzegania podstawowych elementów technologicznych. Wybrane elementy  technologiczne w uprawie zbóż jarych, charakterystyka odmian, oraz  wyniki doświadczeń PDO w  Województwie Kujawsko-Pomorskim to temat szkolenia dla rolników które odbędzie się w Centrum Kultury w  Łubiance w czwartek 14.II. 2008 roku  o godz.1000.

2. Aby zapewnić integrację rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska poprzez zminimalizowanie negatywnych skutków a zmaksymalizowanie pozytywnych efektów działalności rolniczej wprowadzono w PROW 2007-2013 instrument pomocowy określany jako program rolnośrodowiskowy. Jak skorzystać z programu, jakie minimalne warunki należy spełnić, jak sporządzić plan  rolnośrodowiskowy i z jakich pakietów skorzystać – na te       i inne pytania odpowiedzi będzie można uzyskać na szkoleniu w poniedziałek  20.III o godz.1000 w C. K. w  Łubiance.

3. Jak wypełniać wnioski o dopłaty bezpośrednie zgodnie  z nowymi zasadami – dowiedzieć się będzie można na szkoleniu w poniedziałek 17 marca 2008 roku organizowanym w świetlicy wiejskiej w Biskupicach o godz.1000.  Dodatkowe informacje o  szkoleniach organizowanych przez Kujawsko-Pomorski ODR otrzymać można u doradcy  dyżurującego w UG we wtorki i czwartki w godz. 830 - 1430. Można także wpisać się na listę uczestników   szkoleń.                     

komentarze (0)

autor: Stanisław Szwejka
KONKURSY … KONKURSY…

1.  „Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego” Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szlachetnej idei olimpijskiej oraz zachęcanie uczniów do twórczości literackiej nawiązującej do antycznych ideałów rywalizacji sportowej.  W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI) i gimnazjów. Prace należy przysłać do 1. IV. 2008 r. Szczegółowe informacje na stronie www.olimpijski.pl

2.  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie „Równać Szanse 2008”. Celem Programu jest wyrównanie szans młodzieży w wieku 13-19 lat miejscowości do 20 tys. mieszkańców na udany start w dorosłe życie. Termin składania wniosków do 3 marca 2008. Wysokość dotacji do 50 000 zł.  Szczegółowe informacje na stronie www.rownacszanse.pl, e-mail rownacszanse@pcyf.org.pl  oraz telefonicznie: (22) 826 10 16.  

3.   Wszystkich młodych aktywnych, chcących zmienić coś  w swoim środowisku lokalnym Fundacja J&S Pro Bono Poloniae zaprasza do udziału w Konkursie Grantowym Aktywna Wiosna VI. Do wygrania dotacje na projekty lokalne do 10 tys. oraz udział w bezpłatnych warsztatach animacji środowiska lokalnego. Wnioski należy nadsyłać do 21 marca 2008. Szczegóły na stronie www.aktywnawiosna.pl.

komentarze (0)

autor: Anna Filus
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Nowe warsztaty w Centrum Kultury

Centrum Kultury przejęło opiekę nad warsztatami, które zapoczątkowała Młodzieżowa Rada Gminy w Łubiance         w ramach projektu “Młodzież w działaniu” tj: klubem tańca nowoczesnego; klubem cheerliderek; klubem sztuk walki oraz klubem miksowania muzyki. Warsztaty adresowane są do młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem zapewne dlatego, że są odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby młodych mieszkańców naszej gminy oraz dlatego, że prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów. Zajęcia taneczne odbywają się pod okiem         p. Katarzyny Mikołajek założycielki mistrzowskiego zespołu FIX z Torunia, jej podopieczni niejednokrotnie zdobywali tytuły mistrza świata w tańcu nowoczesnym. Początkowo warsztaty sztuk walki prowadził instruktor tajskiej walki muay thai, a obecnie są pod opieką instruktora kick booxingu. Łącznie we wszystkich klubach regularnie uczestniczy ok. 60 osób.

Uczymy się j. angielskiego

Lektorzy ze szkoły językowej dojeżdżają do nas i płacimy mniej niż na kursach w Toruniu. Jest tak dlatego, że podpisujemy umowę jako grupa, a nie osoba indywidualna      i udostępniamy bezpłatnie lokal. W tej chwili istnieją 3 grupy języka angielskiego:

1) młodzież i dorośli (poziom średnio zaawansowany) – wtorki i czwartki od 18.00 do 20.00 (jest jedno wolne miejsce w grupie);

2) dzieci od 8 do 12 lat – wtorki i czwartki od 17.00 do 18.00  (są dwa wolne miejsca w grupie);

3) dzieci od 4 do 7 lat – wtorki i czwartki od 16.25 do 16.55 (są dwa wolne miejsca w grupie).

Zainteresowani uczestnictwem w kursie mogą się kontaktować pod nr tel: 0566788698 lub bezpośrednio           w Centrum Kultury.

  VIII Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych

   11.01.2008r.  w świetlicy wiejskiej w Biskupicach odbył się VIII Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, w którym udział wzięły grupy artystyczne reprezentujące wszystkie szkoły z  Gminy Łubianka. Grupa z Zespołu Szkół                 w Łubiance pod kierunkiem pani Grażyny Plaskiewicz            i Teresy Głębockiej zaprezentowała przedstawienie pt. „Kolędnicy misyjni”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wybczu, których opiekunem była p. Krystyna Klimczak wystąpili z przedstawieniem pt „Gwiazda drogę im wskazała”. Kolejne przedstawienie pt „Emanuel” pod kierunkiem           p. Marzanny Piórkowskiej zaprezentowała grupa                     z Gimnazjum z Brąchnowa. Uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową z Warszewic pod opieką Księdza Proboszcza Grzegorza Pszenicznego wystąpili z przedstawieniu pt. „Betlejemska Noc”. Przedstawienie pt „Bajkowe jasełka”  pod kierunkiem p. Wioletty Nowickiej i Marzeny Traczykowskiej wystawiała grupa ze szkoły Podstawowej w Pigży. Przedstawienia były niezwykle interesujące i różnorodne. Widzowie mieli okazję oglądać piękne tradycyjne jasełka,      a także inscenizacje, które ciekawie łączyły tradycję                z nowoczesnością.  Były również przedstawienia w których występowały typowe postacie jasełkowe wraz z postaciami bajkowymi tj. Calineczka, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia. Goście         i uczestnicy przeglądu mieli także okazję wysłuchać pięknych pastorałek w wykonaniu uczniów z Oddziału Terapeutycznego z Zespołu Szkół w Łubiance - opiekunem grupy była p. Renata Pietrzykowska. Cieszymy  się, że na Przegląd przybyli w charakterze widzów dość licznie mieszkańcy Biskupic i okolicznych miejscowości. Wszystkie grupy występujące otrzymały pamiątkowe statuetki i słodkie upominki.

komentarze (0)

autor: Anna Soczyńska, Danka Lewandowska
Styczeń pod znakiem siatkówki

W trzy kolejne niedziele stycznia rozegrano turnieje                o Mistrzostwo Gminy Łubianka w Siatkówce. Pierwsi do boju przystąpili oldboye – tj. zgodnie z regulaminem zawodnicy urodzeni w roku 1973 i starsi, obowiązkowo w drużynie musiały wystąpić co najmniej dwie panie. Najlepsza w tej rywalizacji okazała się drużyna z Pigży – Gabriela Trzymkowska,  Ewa, Waldemar i Sławomir Kędzierscy, Mirosław Trędewicz, Antoni Wiligalski,  II miejsce zajęła drużyna z Bierzgłowa, III miejsce Brąchnowo i IV miejsce Biskupice.

20 stycznia o miano najlepszych walczyli panowie. Podobnie jak przed tygodniem najlepsza okazała się drużyna z Pigży    w składzie – Antoni Wiligalski, Tomasz Paradowski, Michał Tarczykowski, Sławomir i Waldemar Kędzierscy, Mariusz Insadowski, Piotr Zimmer, która w finale po zaciętym pojedynku pokonała swoich młodszych kolegów z Pigży II. Pozostałe miejsca – III Biskupice, IV Przeczno, miejsca V-VII Bierzgłowo, Brachnowo i Amatorzy.

W kolejną niedzielę 27 stycznia o prymat w gminie rywalizowały panie. Tytuł mistrzowski na rok 2008 wywalczyły zawodniczki z Bierzgłowa – Agnieszka Jaworska, Monika Rutkowska, Żaneta Pietrykowska, Justyna Kwiatkowska oraz Kinga, Joanna i Karolina Walter, II miejsce przypadło zawodnikom z Brąchnowa, III miejsce zajęły zawodniczki z Biskupic.

Wszystkim drużynom gratulujemy wysokiego poziomu sportowego i zaangażowania. Zapraszamy na pozostałe imprezy zaplanowane w sezonie halowym 2007/2008.

komentarze (0)

autor: Paweł Puczkarski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00

komentarze (0)

Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
informuje, że mieszkańcy gminy Łubianka mogą zgłaszać się w sprawie porad dot. profilaktyki i leczenia cukrzycy oraz wsparcia w postaci glukometrów do pana Bogdana Tercjaka pod nr tel. 0697-534-017

komentarze (0)

WYDAWCA:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.