Urząd Gminy Łubianka

Kalendarz, Imieniny

Piątek 26 Maja 2017
Filipa, Eweliny, Marianny

Wersje językowe

Informator gminny

Wyszukiwarka

Menu

Wideo galeria

Licznik odwiedzin

Jesteś 10232 osobą na stronie

Treść strony

Rolnictwo
Gmina Łubianka jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolne indywidualne zajmują obszar 5.741,94 ha, w tym grunty orne 5.329,11 ha.
Przeważają gospodarstwa średnie o powierzchni przekraczającej 15 ha. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 11 ha. W ostatnich latach daje się zauważyć stopniowy wzrost liczby większych gospodarstw poprzez powiększanie areału przez gospodarstwa najlepiej prosperujące.
Zdecydowanie dominują gleby o wysokiej przydatności rolniczej, należące do kompleksów żytniego dobrego (22,5%). Kompleksy o najwyższej przydatności rolniczej przeważają na wysoczyźnie morenowej (w rejonie Wybcza, Dębin, Przeczna, Biskupic, Pigży, Brąchnowa i Bierzgłowa), natomiast gorszej jakości - w rejonie Łubianki i w części położonej w dolinie Wisły. Ze względu na dobrą jakość gleb dominującymi uprawami są: pszenica, rzepak oraz buraki cukrowe. Większość gospodarstw preferuje mieszany kierunek produkcji, nieco mniej kierunek typowo zwierzęcy. Gmina Łubianka zajmuje wysokie miejsce w Powiecie Toruńskim pod względem produkcji żywca wieprzowego oraz mleka.
Rolniczy charakter gminy, wysoka kultura rolna i korzystne warunki naturalne sprawiają, że zapewnia ona bogatą gamę surowców do przetwórstwa rolno-spożywczego.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.